Notiser

Internationellt intresse för Urban Utvecklings projekt med boendedialog och samverkan

Medborgardeltagande, kvalitativa urbana gröna miljöer och tvärsektoriellt och multidisciplinärt samarbete löpte som en röd tråd genom konferensen Inherit Your Future Forum i Wien, med fokus...
Annons

Senaste artiklarna

Internationellt intresse för Urban Utvecklings projekt med boendedialog och samverkan

Medborgardeltagande, kvalitativa urbana gröna miljöer och tvärsektoriellt och multidisciplinärt samarbete löpte som en röd tråd genom konferensen Inherit Your Future Forum i Wien, med fokus...

Roof Planner – nytt webbverktyg som ger kunderna full koll på materialbehov

Roof Planner – ett webbaserat verktyg för att visualisera taklösningar som ger underlag för en träffsäker materialbeställning. Takplaneraren Roof Planner ger information om rätt...

Medfinansieringsersättning, hur motiveras avtalandet om ersättningen?

Investeringar i infrastruktur innebär stora kostnader för samhället. Samtidigt leder dessa till bättre tillgänglighet för områden och därmed värdeökning på fastigheter. Ett försök att...

Framtida eleffektbrist kan hämma utvecklingen

Vad som händer med eleffekttillgången när kärnkraften, som i dag står för nära hälften av Sveriges elproduktion, succesivt avvecklas? Problemet är allvarligt och riskerar...

Så kan hushållen leva som de lär

Hur är det möjligt att få personer som är omotiverade att ta till sig information om sin energiförbrukning för att sedan reducera den? Svaret...

Experterna

Krönikor

Samhällsbyggarna på Instagram