Socialt hållbar stadsutveckling – gäller det hela staden?

Det talas om social hållbarhet nästan överallt numera. I politiken, forskningen och samhällsplaneringen betonas vikten av att utgå från tanken om social hållbarhet. Med det menas bland annat att oavsett behov och förutsättningar ska...

Kunskap och långsiktighet, ett måste för smarta städer

Sveriges står inför stora utmaningar för att ställa om till ett hållbart samhälle och bidra till de globala hållbarhetsmålen. Dagens utmaningar är komplexa och ingen enskild aktör eller organisation står själv för lösningen. Samverkan...

Digitalisering är en lagsport

Det är roligt att få chansen att bygga nytt! Det spelar ingen roll om det är ett nytt hus, en ny stad eller, som i mitt fall, en helt ny myndighet! DIGG – Myndigheten...

Samhällsplaneraren, en demokratins riddare

Kan stadsplanering lösa sociala problem? Det är en återkommande tanke sedan modernismens genombrott i början av förra seklet. Med rätt typ av hus och bostadsområden skulle misären i staden bekämpas och barnen växa upp...