Säkrare cykla i grupp än ensam

Forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har studerat hur vi har förändrat vårt sätt att använda cykeln förändras genom åren och hur cyklisters skaderisk påverkas av cykelflöden och trafikmiljön. – Resultaten visar att cykelflödet...

100 % grön el 

Från och med den 1 januari har alla verksamheter inom Saint-Gobain i Norden gått över till förnybar el. Saint-Gobain som är en stor aktör inom samhällsbyggnad genom utveckling, tillverkning och marknadsföring av byggmaterial uppskattar att...

Övergångsställen i 3D kan rädda liv

Den lilla fiskeorten Isafjörður på Island har fått övergångsställen som ser ut att vara i 3D tack vare en välutvecklad optisk illusion. Illusionen hoppas väcka förarnas uppmärksamhet och hjälpa dem att sakta ner vid...

70 miljoner resenärer på Arlanda

Swedavia planerar en utbyggnad av Arlanda som ska göra det möjligt att ha 70 miljoner passagerare per år. I dag är motsvarade siffra 26 miljoner.   Text: Linnea Hedberg

740 meter tåg

För att kunna öka kapaciteten inom järnvägen planerar Tyskland nu för 740 meter långa tåg.   Text: Linnea Hedberg

Premie ska få fler att skippa bilen

Från och med den 1 februari 2018 kan privatpersoner som har köpt en ny elcykel, elmoped eller elmotorcykel ansöka om en premie hos Naturvårdsverket. Förhoppningen är att premien ska göra det enklare att pendla...

Regeringen satsar miljoner på ökad sjöfart

Regeringen har beslutat att satsa 150 miljoner på att förflytta transporter av gods från väg till sjöfart. För varje tonkilometer som flyttas från väg till sjöfart, kan koldioxidutsläppen halveras. I Sverige transporteras i dag...

50 % skåningar på hoj

Nästan hälften av skåningarna skulle kunna cykla till arbetet på under 30 minuter. Det visar en undersökning gjord av Region Skåne, baserad på den sysselsatta befolkningen i Skåne.

Batteridrivna passagerarplan inom 10 år?

Dagens batterier är för stora och tunga för att kunna driva ett passagerarplan, men det vill flygbolaget EasyJet ändra på. Tillsammans med det amerikanska företaget Wright Electric hoppas flygbolaget kunna utveckla batterier som passar...

Ännu mera t-bana i Stockholm

Stockholm Handelskammare vill ha en fortsatt utbyggnad av tunnelbanesystemet – utöver Sverigeförhandlingens nuvarande program. Planen som tagits fram tillsammans med konsultföretaget Tyréns innehåller tvärförbindelser och ytterligare 22 nya stationer i Stockholms tunnelbanenät. Om planen...