Willhem etablerar grönt ramverk och avser emittera en första grön obligation

Willhem AB (publ.) (”Willhem”), med A- (stable) rating från Standard & Poor’s samt helägt av Första AP-fonden, etablerar ett grönt ramverk som därmed gör det möjligt att emittera gröna obligationer under bolagets existerande MTN-program. Willhem...

Heda Skandinavien får ny huvudägare – fortsatt fokus på expansion

Heda Skandinavien (”Heda”), ett ledande företag inom installation och service av områdesskydd, har fått Helix Kapital (”Helix”) som ny huvudägare. Nuvarande ledning i Heda kvarstår som betydande minoritetsägare och kommer tillsammans med Helix som...

Den artificiella intelligensens framtid i Sverige kartlagd

Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, fick i slutet på 2017 uppdraget av regeringen att kartlägga den artificiella intelligensen (AI) i näringsliv och samhälle. Ett av de viktiga områden som anses kunna utvecklas med hjälp av AI...

Säkra beteenden i byggsektorn minskar olyckor – ny bok

Byggsektorn är den bransch i Sverige där flest olyckor med dödlig utgång inträffar. Mellan 2007 och 2016 inträffade totalt 103 stycken dödsolyckor inom byggverksamhet, och då är inte utstationerad arbetskraft medräknad i statistiken. Att skapa...

Nu kan du panta påsar med mobilen

Världens första pant-app, PantaPåsen®, finns nu för nedladdning. Appen gör det möjligt att panta samtliga hushållsprodukter, t.ex. tvålflaskor, mjölkpaket och brödpåsar, men i inledningsskedet är det Apotekets påsar som blir pantbara. Genom att göra...

Små grundvattenmagasin avviker onormalt mycket under juli månad

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har rapporterat att avvikelserna i de små grundvattenmagasinen under juli varit onormalt stora. Mellan 40 och 60 centimeter har de uppmätta magasinen avvikit med sedan i juni. Dock avviker nivåerna...

Stort förhandsintresse för skandinaviskt elektronikevent

Redan ett år före evenemanget har 65 utställare anmält sig till elektronikbranschens nya fackmässa EOT – Electronics of Tomorrow 19, som sker den 7–9 maj 2019 i MCH Messecenter i Herning i Danmark. EOT är en attraktiv...

Sju gånger fler som dör av avgaser än av trafikolyckor i Malmö enligt ny...

Vad skulle hända om vi tog bort bensin- och dieseldrivna fordon i Malmö? Detta har forskare undersökt och räknat på. Det är forskare från Lunds universitet i samarbete med Malmö universitet, Umeå universitet, Malmö kommun...

Fortfarande många små avlopp utan godkänd rening

Över 200 000 små avloppsanläggningar i Sverige saknar godkänd rening. Det visar en ny rapport från Svenska Miljöemissionsdata, SMED. Den totala mängden utsläpp av näringsämnen från små avlopp är enligt rapporten drygt 300 ton...

Informationscentrum för hållbart byggande får förlängt avtal

Svensk byggtjänst har tidigare fått i uppdrag av Boverket att driva Informationscentrum för hållbart byggande. Nu har Boverket beslutat att avtalet ska förlängas med ett år. Avtalet kommer att gälla fram till den sista december...