Eva Schelin, vd på IQ Samhällsbyggnad

Om 50 år abonnerar vi på transporttjänster, delar bostadskontrakt med varandra och skattar för våra dåliga beteenden. Det tror Eva Schelin. Hon är vd på IQ Samhällsbyggnad och vill att Sverige ska ta täten på...

Robin Al-Salehi är hållbarhetsförvaltare

Robin jobbar som hållbarhetsförvaltare på Hemsö Fastighets AB, en tjänst som han själv var med och tog fram när han efter sitt examensarbete såg behovet av detta. Efter en presentation för ledningsgruppen så blev...

Kristina Alvendal är engagerad i stadsutvecklingfrågor

Kristina Alvendal är en mycket engagerad kvinna med många stora uppdrag såväl bakom som framför sig. Med ett förflutet som politiker samt ett antal andra arbeten inom fastighetsutveckling och etablering har hon haft en...