HD och Sydsvenskan kommer i sommar att kartlägga skåningarnas resande genom att be så många som möjligt att visa hur de rör sig med hjälp av en app i mobiltelefonen.

– Att trafiken fungerar är viktigt för alla. Att förklara hur trafiken fungerar – eller inte – blir därför viktigt för oss, säger Pia Rehnquist, chefredaktör på Sydsvenskan.

Sydsvenskan och HD rapporterar alltid om trafikläget när det förändras, och granskar besluten som ligger bakom, men den här kartläggningen blir den första i sitt slag för tidningarna – och i Sverige.

– För fem år sedan gjorde vi en stor granskning av trafiksäkerheten och framkomligheten på E6, då skickade våra läsare in hundratals rapporter till oss. Sedan dess har tekniken utvecklats och nu kan vi få bättre koll på hela trafikbilden på ett helt annat sätt, säger Pia Rehnquist.

Bättre koll på fritidsresor

Bland de resvaneundersökningar som görs på nationell och lokal nivå i Sverige fokuserar nästan alla på jobbresor: de görs ”en normal arbetsvecka” och mäter mest resor till och från arbetsplatser.

– Samtidigt vet vi idag att jobbrelaterade resor bara är en tredjedel av svenskarnas resande. De två andra tredjedelarna – ärenden och fritidsresor – vet vi betydligt mindre om, säger Anna Clark, trafikforskare på Trivector, Lundaföretaget som Sydsvenskan och HD gör den här sommarens undersökning tillsammans med.

– Det här påverkar allas möjligheter att resa hållbart på fritiden, eftersom man inte utgår ifrån hela bilden. Det kan vara en förklaring till att kollektivtrafik, parkeringar och vissa vägar är så grovt underdimensionerade i semestertider och att det är svårt att hitta bra resealternativ till bilen för fritidsresor.

–  Syftet med projektet är att komma närmare våra läsare och medborgare. Det blir ett sätt att bidra både till journalistiken och till samhällsbyggnad – på ett lätt och innovativt sätt. Många resvaneundersökningar består av otaliga blanketter du fyller i, där du får uppskatta hur långt du rest varje dag. Nu har tekniken gjort det lättare att bidra och det ger även varje individ en möjlighet att se och förstå hur du reser. Vi ser det som en win-win-win – för läsaren, för journalistiken och för samhället, säger Catti Rosengren, affärsutvecklare på Bonnier News Next och ansvarig för projektet.

Hoppas på bättre klimatkoll

För att delta i undersökningen laddar användarna ner en app som samlar in data om hur de rör sig. Innan uppgifterna analyseras får varje användare granska och godkänna sin data: att uppgifterna stämmer och att de vill dela med sig av dem.

HD och Sydsvenskan hoppas även kunna analysera mer än trafikmönster i den insamlade datan.

– Hur vårt resande påverkar klimatet är mer intressant än någonsin, det blir spännande att se vad den här undersökningen kan lära oss om det, säger Pia Rehnquist.

Undersökningen kommer att göras 8 till 21 juli (veckorna 28 och 29), men de som vill bidra uppmanas att dela med sig direkt och resten av sommaren.

– Det viktigaste är förstås de två veckorna i mitten på juli, men all extra tid hjälper oss att vässa mätningen och analysen, säger Emeli Adell, trafikforskare på Trivector.

 

Foto: VH S from Pexels