Det är mycket fokus på plastmaterialen för närvarande. I media, bland allmänheten och bland forskare, diskuteras plastmaterialens existensberättigande. Bioplaster, det vill säga plaster tillverkade av förnyelsebara råmaterial, är ett intressant alternativ och ett steg bort från fossilbaserade material och intresset för dessa material är stort. 

All plast som slängs i naturen skräpar ner och stora mängder flyter omkring i världshaven. Skall vi förbjuda plasten helt? Vårt samhälle och det sätt vi lever på klarar inte det. Plastmaterialen behövs inom många områden – men vi kan göra mycket för att effektivisera produktionen, skapa bättre hållbarhet och inte minst återvinna.

För att minska användningen av fossila resurser vid tillverkning av plast är bästa sättet att utgå från förnyelsebara råvarukällor och producera bioplaster, material som är i stark utveckling och kommer att växa ändå starkare i framtiden.

Men hur är det med bioplasterna? Innebär begreppet att de alltid är nedbrytbara eller komposterbara? Kan vi bara slänga dem i naturen som då tar hand om nedbrytningen? Är de dyrare än fossila plaster? Har de andra egenskaper? Vad händer i framtiden och inte minst hur ser återvinningen ut för framtidens material? Frågorna är många.

– Nordisk Bioplastförening är i stark tillväxt och samlar idag ett sextiotal företag som producerar, konverterar eller använder bioplaster. Plastmaterialen utsätts för närvarande för mycket kritik, oftast ogrundad sådan, mycket av kritiken bygger på ren okunskap. Samhället är i högsta grad beroende av plasterna för att fungera, men vi menar att det finns bättre alternativ i bioplasterna, säger Hans Friedsam, ordförande i Nordisk Bioplastförening.

– Jämfört med de traditionella plastmaterialen är bioplasterna unga material och det finns stor okunskap. Vi jobbar intensivt med att sprida kunskap och våra seminarier i Stockholm, Helsingfors och Oslo är exempel på det. I början av nästa år är det dags för Köpenhamn.