Användandet av drönare ökar lavinartat. Men det saknas i dag infrastruktur och regelverk för storskalig, reguljär och säker drönartrafik i den urbana miljön. Och det hindrar utvecklingen. Men nu ska Kista Science City och IQ Samhällsbyggnad titta på just detta genom att göra en förstudie som ska ligga till grund för en testbädd– Urban Drone Testbed.

Målet med Urban Drone Testbed är att bidra till den hållbara och uppkopplade staden. Den skapa förutsättningar för helt nya säkra tjänster och affärsområden, där drönare blir en naturlig del av stadsmiljön.

Förstudien ska vara klar den 30 juni 2019 och tanken är att den ska mynna ut i en ansökan om en testbädd och hur den ska genomföras.

Photo by Matthew LeJune on Unsplash