Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan, berättar om Vasakronans arbete för en mer cirkulär ekonomi till tidningen Miljö och utveckling.

– Byggande förbrukar mycket icke förnybara resurser och därför är det särskilt viktigt för oss att arbeta mer cirkulärt. Frågan vi kommit längst med är att återbruka byggmaterial i samband med mindre ombyggnationer. Vi river ut material från många lokaler som är fullt fungerande och ofta bara är några år gamla. Istället för att slänga det säljer vi materialet så att det kan få ett nytt liv på andra ställen. Ibland återbrukar vi det själva i någon av våra egna byggnader, säger Anna Denell till tidningen.

Materialet de återanvänder kan vara innerdörrar, undertak och glaspartier, menar Anna Denell.