Den tjugonde februari är sista dagen att lämna in abstract för att delta i tidningen som utkommer i samband med konferensen.

Keynote speakers under konferensen:

Albert P.C. CHAN, IR Professor, Head of Department of Building and Real Estate at the Hong Kong Polytechnic University

William McCLUSKEY, Professor, African Tax Institute, University of Pretoria, Pretoria, South Africa