I Sverige pågår i dag en intensiv debatt om hur den attraktiva och hållbara staden kan utvecklas. I samband med stadsflyttarna i Gällivare och Kiruna finns en möjlighet att praktiskt visa hur man gör det från grunden. Genom projektet “Testbädd Malmfälten” ska 14 aktörer tillsammans bygga upp ny kunskap, nya arbetssätt och förändrade regelverk under former som är mer experimentella. Den nya kunskapen och tekniken kommer inte bara att skapa långsiktig nytta för aktörerna och regionen´, utan även för svenskt samhällsbyggande i stort.

IQ Samhällsbyggnad fungerar som facilicator och moderator för “Testbädd Malmfälten”.

 

Text: Linnea Hedberg