Nu kommer en ny bok från Skolhusgruppen och Arkus – en antologi om samspelet mellan pedagogik och arkitektur.

I syfte att skapa bättre skolor behöver pedagoger, planerare, arkitekter, forskare, miljöpsykologer, förvaltare och skolhuvudmän mötas och utbyta erfarenheter.

Skolans nya rum – en antologi om samspelet mellan pedagogik och arkitektur. Release på ArkDes 27 september 14:30 – 17:30 i aulan. Arkus och Skolhusgruppen bjuder in till ett samtal med några av författarna. Li Pamp leder samtalet.

Anmäl dig via e-post till info@arkus.se