CoClass är byggsektorns digitala klassifikationssystem och är en viktig del i utvecklingen mot ett mer standardiserat BIM- användande. Det blir Svensk byggtjänst som kommer att förvalta CoClass och de organisationer som slutit avtal med Svensk byggtjänst om förvaltningen är BIM Alliance, Trafikverket, Swedavia, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Stockholms läns landsting (SLL), Trafikförvaltningen och Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare.