Danska MiR – Mobile Industrial Robots, rapporterar nu att de är de robottillverkare som har flest kollaborativa robotar levererade runt om i världen. Verksamheten har tredubblat sin omsättning på bara ett år, som ett resultat av en stark trend och intresse för automation av interna transporter – när bl.a. tillverkningsindustrin genom sitt nytänkande planerar om sin logistikför att uppnå stora effektivitetsvinster.

”Många svenska företag och verksamheter ser en möjlighet att effektivisera interna transporter med hjälp av dessa kollaborativa robotar, och som ett mycket bra alternativ till nuvarande lösningar som sker för hand eller med hjälp av olika typer av truckar. Med dessa robotar skapas ett effektivt materialflöde, samtidigt som de anställda kan fokusera på produktionen och mer avancerade arbetsuppgifter – vilket skapar ett mervärde för verksamheten och en viktigt del i Industri 4.0.

Men robotarna är inte bara användbara inom industrin, de kan även användas inom ex.vis. sjukhus, tvätterier, handeln, logistikföretag, hotell och alla andra verksamheter som har interna transporter.” säger Peter Ämström, Key Account Manager och huvudansvarig för MiR i Sverige inom COBOTS Sweden AB.

Trenden bekräftas av den amerikanske robotindustrianalytikern, Frank Tobe på ROBO Global, LLC.

“Företag använder i allt högre grad mobila enheter för att automatisera transporten av material från a till b, i stället för att använda manuell arbetskraft för den.”