Tengbom har ritat de två vinnande förslag som nyligen tilldelats markanvisning i det nya området Kungsängen i Jönköping. Fastighetsutvecklare är Nivika Fastigheter AB. I båda fall är trä det huvudsakliga byggmaterialet.

I stor konkurrens har Nivika med Tengbom som arkitekt vunnit markanvisningar för kvarteren Västergöken A och F i det nya området Kungsängen, fem kilometer från Jönköpings centrum. Tillsammans utvecklar de nu delar av Jönköpings nya träbyggnadsstadsdel. I bedömningen utpekas bland annat förslagens tydliga miljöprofil, goda anpassning till omgivande bebyggelse, sammanhållna gestaltning och husens unika karaktärer som utmärkande kvaliteter vilket ledde till vinst i båda fall.

Tengboms förslag innehåller 139 hyresrätter i olika storlekar för livets alla skeden uppdelade på tolv rationella huskroppar samt mindre stadsdelsanknutna verksamheter. Totalt kommer området husera omkring 500 lägenheter, förskola, kommersiell verksamhet och vårdcentral. Kommunens ambition är hög och avsikten är att trähusbyggnation ska prövas inom hela eller delar av planområdet. Man har även efterfrågat hög variation och kvalitet ur ett arkitektoniskt perspektiv.

– Projektet är särskilt intressant ur den aspekten att stora delar ska byggas i trä. Tillsammans med Tengbom har vi kunnat presentera två kvarter där alla byggnader kommer att få sin egen unika identitet, säger Janne Abrahamsson, affärsutvecklingschef på Nivika Fastigheter AB.

Naturnära och hållbart
Kvarteren kallade Västergöken kantas av naturnära kvaliteter, som Vätterutsikt och närhet till naturreservat. Naturlig nivåskillnad i området omsätts i form av garage, källarförråd och suterrängvåningar. På innergårdar ges det bland annat möjlighet till individuell odling. Klimatsmarta materialval i kombination med innovativa energilösningar, som solcellstak och laddningsstationer för elbilar, gör hela projektet hållbart från plan till färdigställande. Arkitekturen är utformad för att främja samvaro, tillgänglighet och en aktiv livsstil i direktkontakt med motionsstråk och cykelvägar.

– Träbyggnation innebär låg energiförbrukning och resurseffektivitet vid produktion. Som byggmaterial är det att föredra då det är förnybart, återvinningsbart och ger ett negativt koldioxidavtryck. Med Bondbergets naturreservat som granne är valet av trä som material självklart och stimulerande, säger Gunilla Gustafsson, uppdragsansvarig arkitekt på Tengbom.

Varierad disposition
Kvarteren erbjuder 2-spännare med genomgående lägenheter, 3-4-spännare, loftgångshus, hus med invändig korridor, etagelägenheter och flertalet lägenheter med egen entré i bottenplan.

Beräknad byggstart är under kvartal två 2018.