Samhällets övergång till en mer cirkulär ekonomi driver på det industriella träbyggandet. Utvecklingen är rekordsnabb och många träbyggnadsindustrier expanderar nu sina anläggningar.

Det industriella träbyggandet har hittills främst tillämpats på bostadshus upp till fyra våningar. Men husen växer. Nu används det i allt större utsträckning även för högre bostadshus och fastigheter som skolor och kontorsfastigheter.

Allt fler kommuner inser också att de behöver ta fram en träbyggnadsstrategi för att uppnå fossilfrihet fram till år 2045, enligt Agenda 2030.

Photo by Sud M on Unsplash