Lantmäteriet har gett ut en bok med titeln Lantmäteriet – en modern myndighet med anor. Boken beskriver viktiga skeden i Lantmäteriets utveckling ända sedan organisationen grundades 1628 fram till idag. Tonvikten ligger på de senaste 40-50 åren eftersom den nutida historien så lätt glöms bort.

Det har också hänt mycket under de senaste åren. Efter sammanslagningen av Kungliga lantmäteristyrelsen och Rikets Allmänna Kartverk 1974 inleddes en omfattande expansion av uppdragsverksamheten. Lantmäteriet växte med egna resurser, men tog också över verksamheten i ett antal bolag. Efterhand blev detta en belastning för myndighetsrollen, vilket ledde till bolagiseringar och försäljning av verksamheter som inte ansågs tillhöra kärnområdet. Samtidigt gav detta möjlighet att föra över annan myndighetsverksamhet till Lantmäteriet. Verksamheten vid Centralnämnden för fastighetsdata och fastighetsinskrivningen vid tingsrätterna inlemmades i Lantmäteriet.

Boken har skrivits av Ulf Sandgren, som för många av Samhällsbyggarnas läsare är känd som redaktör för tidskriften under flera år.

Boken kan beställas från Lantmäteriets Kontorsservice.