Släktforska med kartor

0
971

Intresset för släkt- och hembygdsforskning ökar och allt fler vill också få en ökad insikt i hur deras anfäder bodde och hur deras livsvillkor var. För detta krävs att ”forskaren” kompletterar den bild som kommer fram från att studera kyrkböcker med att gräva i andra källor. En viktig sådan källa är lantmäteriarkiven.

Idag kommer alla utan kostnad åt de historiska kartorna genom Lantmäteriets hemsida. Det kan dock vara svårt för den som inte är insatt i uppbyggnaden av de historiska arkiven både att hitta och kunna tolka informationen. Här ger handboken Släktforska med kartor ett viktigt stöd. Handboken har nu kommit i en andra, omarbetad och utökad upplaga. I en bilagd CD-skiva finns också fördjupningsdokument, studiematerial samt länkar och tips till olika program som kan användas.

Handboken ger en översikt över Lantmäteriets historia och de olika kartserier som tagits fram sedan organisationen inrättades på 1600-talet. Även kartor hos Krigsarkivet och andra samlingar beskrivs. Viktiga avsnitt i boken är också beskrivningar av hur man kan bedriva kartforskning, både med analog och digital teknik.

Boken kan användas för egna studier, men också med fördel utnyttjas i studiecirklar. Den kan köpas via Sveriges släktforskarförbund och kostar 220 kronor.

Handbok utgiven av Sveriges Släktforskarförbund
Författare Björn Johansson och Karl-Ingvar Ångström

Ulf Sandgren