Notiser

Open House Stockholm 2017 söker volontärer!

Vi söker volontärer för att genomföra Open House Stockholm 2017! Som volontär kan du hjälpa till med visning av festivalens byggnader, objekt och platser....
Annons

Senaste artiklarna

Kommuner avtalar för fritt om plankostnader

I plankostnadsavtal frångår kommuner tvingande lagregler och fullmäktigebeslut. I vår undersökning klargörs vilka ramar som gäller för alla plankostnadsuttag och det framkommer att kommuner...

Open House Stockholm 2017 söker volontärer!

Vi söker volontärer för att genomföra Open House Stockholm 2017! Som volontär kan du hjälpa till med visning av festivalens byggnader, objekt och platser....

Smart belysning i den smarta staden

Flera kommuner runt om i Sverige funderar på att starta smarta projekt och utveckling för att förbättra effektiviteten av lokala tjänster, förbättra hållbarheten, locka...

Flerbostadsprojektet Hamnoasen i Landskrona byggs med egna kolonistugor på taket

I flerbostadsprojektetet Hamnoasen i Landskrona får alla lägenheter en egen kolonistuga på taket och på innergården finns det en pool. Projektet, som är byggt...

Elrätts webbutbildning öppnar för El- och energiprogrammets elever

Gymnasieelever som går på El- och energiprogrammet får nu tillgång till Elrätts webbutbildning. Utbildningen har hittills bara varit tillgänglig för elinstallatörer som är medlemmar...

Experterna

Krönikor

Samhällsbyggarna på Instagram