Stoppa rivandet och börja renovera innovativt

Svensken förbrukar mer än fyra gånger så mycket material och resurser än vad vi har råd med. Inte någon nyhet för de flesta, men den stora frågan är vad kan vi göra för att...

Malmö skapar gemensam plan framåt

Byggbranschen i Malmö tröttnade på att klimatarbetet gick för långsamt. Så de samlade 100 byggaktörer och skapade tillsammans Sveriges första klimatneutrala färdplan. Under hösten börjar det riktiga arbetet – att se till att planerna faktiskt...

Dags att växla upp till cirkuläritet

Hur minskar vi klimat och miljöpåverkan med hjälp av cirkulär ekonomi i byggsektorn? Vi är högst medvetna om att vi drastiskt måste minska klimatpåverkan från byggbranschen. Många inser att vi med hjälp av cirkuläritet...