Fokus på återbruk i nya Sergelhuset

I slutet av året kommer nya Sergelhuset att stå klart – mitt i hjärtat av Stockholm city. Där är väsentliga delar av allt det ”nya” de facto gamla delar från det bankpalats som tidigare...

Ny rapport: IVA vill att delning av lokaler blir norm

Delning av ytor och befintliga kontorslokaler är nödvändigt i ett hållbart samhälle. Det enligt den nya rapporten från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA); Lokaldelning som norm. - Sveriges lokalsvinn är ohållbart. Kontorslokaler och andra verksamhetslokaler nyttjas bara...

Ny hemsida stöttar cirkulär upphandling

0
Cirkulär upphandling är ett viktigt verktyg för att styra samhället mot en mer hållbar konsumtion och produktion. Men det behövs mer kunskap och praktisk vägledning på området. För att stötta företag och upphandlande instanser...

Stoppa rivandet och börja renovera innovativt

0
Svensken förbrukar mer än fyra gånger så mycket material och resurser än vad vi har råd med. Inte någon nyhet för de flesta, men den stora frågan är vad kan vi göra för att...

Malmö skapar gemensam plan framåt

0
Byggbranschen i Malmö tröttnade på att klimatarbetet gick för långsamt. Så de samlade 100 byggaktörer och skapade tillsammans Sveriges första klimatneutrala färdplan. Under hösten börjar det riktiga arbetet – att se till att planerna faktiskt...

Dags att växla upp till cirkuläritet

0
Hur minskar vi klimat och miljöpåverkan med hjälp av cirkulär ekonomi i byggsektorn? Vi är högst medvetna om att vi drastiskt måste minska klimatpåverkan från byggbranschen. Många inser att vi med hjälp av cirkuläritet...
Annons