Bymässa sätter fokus på hållbart liv utanför staden

0
Dagens samhällsplanering med ett enkelriktat fokus på stadens utveckling behöver utmanas. Vi behöver utforska framtidens hållbara och goda liv utanför storstaden. Inte istället för, utan som ett komplement. Skälen till detta är flera. Inte...

Avgörande från HD kan medföra negativa konsekvenser för byggandet

0
Avgörande från HD medför talerätt för miljöorganisation vid bygglov – en utveckling som riskerar att medföra negativa konsekvenser för byggandet Med tanke på den tid vi lever i, med Covid 19 som den i princip...

Fem förslag för klimatet

0
Klimatfrågan engagerar och oroar allt fler. FN:s klimatmöte i september i New York fick stor och välförtjänt uppmärksamhet. De klimatrapporter som presenterades inför mötet indikerar att klimatförändringen går snabbare än vi tidigare har trott.  Man...

Swedbank, Nordea, SEB, med flera, det är med er hjälp som digitala bordeller växer

0
Digitaliseringens framfart hjälper till att driva utvecklingen framåt inom allt från vård och skola till infrastruktur och miljöfrågor. Inte minst Almedalsveckan visar hur populärt det är att diskutera digitalisering. Möjligheterna är många men även...

Rutavdrag för taxi?

0
I Samhällsbyggaren 4/2019 redovisar Monica Renstig en sammanfattning av en forskningsrapport om olika insatser för att öka resandet med kollektivtrafik. Ett huvudförslag är att införa RUT-avdrag för taxiresor. Jag tror inte alls på idén. Ur...

Billigare taxi kan öka kollektivresandet

0
Billigare taxiresor, till exempel genom ett rut-avdrag för taxi, skulle leda till fler kollektivresor och färre resor med egen bil, visar forskning. Det skulle kunna knuffa igång en utveckling där hushåll ändrar sitt beteende...

Fem viktiga åtgärder för att minska byggsektorns klimatpåverkan

0
Klimatfrågan engagerar och oroar allt fler. FN:s klimatmöte i september i New York fick stor och välförtjänt uppmärksamhet. De klimatrapporter som presenterades inför mötet indikerar att klimatförändringen går snabbare än vi tidigare har trott....

Dataanalys kan ge effektivare och mänskligare myndigheter

0
Regeringens digitaliseringsstrategi säger att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Datadrivna myndigheter är en avgörande del i denna strategi, skriver Jonas Hertzberg på SAS Institute. Det finns stora och kända...

Gör trygghet till en naturlig del av stadsplanering

0
För att möta utmaningarna i det nya Sverige har den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige, tillsammans med flera fastighetsägare, en rad branschorganisationer, företag och kommuner, tagit fram en de-facto standard för trygghet i boende....

Inför ett bostadsmarknadsråd!

0
Till sist fick vi en ny regering och en bostadsminister kom på plats. Januariöverenskommelsen satte ljus på̊ bostadsfrågan men lägger mest grunden till en debatt. Det är inte mer debatt som bostadsfrågan behöver utan...
Annons