Avgörande från HD kan medföra negativa konsekvenser för byggandet

Avgörande från HD medför talerätt för miljöorganisation vid bygglov – en utveckling som riskerar att medföra negativa konsekvenser för byggandet Med tanke på den tid vi lever i, med Covid 19 som den i princip...

Fem förslag för klimatet

Klimatfrågan engagerar och oroar allt fler. FN:s klimatmöte i september i New York fick stor och välförtjänt uppmärksamhet. De klimatrapporter som presenterades inför mötet indikerar att klimatförändringen går snabbare än vi tidigare har trott.  Man...

Swedbank, Nordea, SEB, med flera, det är med er hjälp som digitala bordeller växer

Digitaliseringens framfart hjälper till att driva utvecklingen framåt inom allt från vård och skola till infrastruktur och miljöfrågor. Inte minst Almedalsveckan visar hur populärt det är att diskutera digitalisering. Möjligheterna är många men även...

Rutavdrag för taxi?

I Samhällsbyggaren 4/2019 redovisar Monica Renstig en sammanfattning av en forskningsrapport om olika insatser för att öka resandet med kollektivtrafik. Ett huvudförslag är att införa RUT-avdrag för taxiresor. Jag tror inte alls på idén. Ur...

Billigare taxi kan öka kollektivresandet

Billigare taxiresor, till exempel genom ett rut-avdrag för taxi, skulle leda till fler kollektivresor och färre resor med egen bil, visar forskning. Det skulle kunna knuffa igång en utveckling där hushåll ändrar sitt beteende...

Fem viktiga åtgärder för att minska byggsektorns klimatpåverkan

Klimatfrågan engagerar och oroar allt fler. FN:s klimatmöte i september i New York fick stor och välförtjänt uppmärksamhet. De klimatrapporter som presenterades inför mötet indikerar att klimatförändringen går snabbare än vi tidigare har trott....

Dataanalys kan ge effektivare och mänskligare myndigheter

Regeringens digitaliseringsstrategi säger att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Datadrivna myndigheter är en avgörande del i denna strategi, skriver Jonas Hertzberg på SAS Institute. Det finns stora och kända...

Gör trygghet till en naturlig del av stadsplanering

För att möta utmaningarna i det nya Sverige har den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige, tillsammans med flera fastighetsägare, en rad branschorganisationer, företag och kommuner, tagit fram en de-facto standard för trygghet i boende....

Inför ett bostadsmarknadsråd!

Till sist fick vi en ny regering och en bostadsminister kom på plats. Januariöverenskommelsen satte ljus på̊ bostadsfrågan men lägger mest grunden till en debatt. Det är inte mer debatt som bostadsfrågan behöver utan...

Bättre och billigare byggande ökar tillväxten

Forskning och fakta visar att det går att sänka både bygg- och driftkostnader på bostäder med vardera minst 30 procent. Varför görs då inte det? Trots att det skulle ge billigare bostäder, öka tillväxten...