Rätt förväntningar på akademin?

0
Nu har det tyvärr hänt igen. Ytterligare två av mina kollegor och vänner inom universitets- och högskolevärlden har blivit sjukskrivna för utbrändhet. Är det otydliga, orimliga, ojämlika, oförenliga och outtalade krav och förväntningar på...

En otrygg stad är ingen attraktiv och hållbar stad

0
När New York införde sin noll-tolerans, på initiativ av den dåvarande borgmästaren, var det för att städa upp i staden och möjliggöra för vanliga människor att känna trygghet i det offentliga rummet. Det var...

Varför tillämpas inte att förorenaren betalar (Polluter Pays Principle) för fossilbränsle?

0
Polluter Pays Principle (PPP) det vill säga att det är förorenaren som ska betala är central i miljöbalken (MB) och finns med bland de allmänna hänsynsreglerna i kap 2 i MB. För marksanering tillämpas...

Ingenjörsyrket – tråkigt och dåligt betalt?

0
Sverige är i stort behov av kvalificerad arbetskraft. Inte minst ingenjörer och specifikt inom samhällsbyggnad finns flera bristyrken framöver. Kommande kullar nyexaminerade som sökt sig till dessa områden kommer av allt att döma landa...

Bostadsbrist och arbetslöshet – två utmaningar med en gemensam lösning?

0
Sverige har i dag ett stort antal personer som har svårt att hitta jobb. Vi har också en glödhet byggbransch som har svårt att hitta arbetskraft i en tid av skriande bostadsbrist. Men dessa...

Vårt behov av lantmätare

0
Som emeritus och nuvarande hemmavarande pensionär råkade jag en morgon slå på TV:n och hamnade mitt i en intressant riksdagsdebatt om de långa handläggningstiderna för fastighetsbildning. Statsrådet Peter Eriksson hade fullt upp att redovisa...

Fem viktiga åtgärder för att minska byggsektorns klimatpåverkan

0
Klimatfrågan engagerar och oroar allt fler. FN:s klimatmöte i september i New York fick stor och välförtjänt uppmärksamhet. De klimatrapporter som presenterades inför mötet indikerar att klimatförändringen går snabbare än vi tidigare har trott....

Om byggbranschen menar allvar med att vilja spegla samhället så behövs förändring!

0
Jag har ju lovat att inte vara tyst i jämställdhetsfrågan i teknikbranscherna längre. Så jag tar varje tillfälle jag får att prata med de som har makt att göra något åt problemet. Nyligen hade jag...

Det krävs mer forskning om separering av koppar i reningsverken

0
Giftig koppar från vattenledningar i byggnader har varit föremål för diskussioner sedan i slutet på 1900-talet och väcker fortfarande starka känslor. Vissa kommuner ville förbjuda kopparledningar i nyproduktionen. När Stockholms stad miljöprogram ”Myran” togs...

Satsa på de äldre- för ett ansvarsfullt samhällsbyggande

0
Att bygga nytt är en otroligt resurskrävande och ohållbar resa som leder till enorm exploatering av människor, djur och natur. Både i Sverige och utomlands. Ska det byggas så måste det därför byggas smart...
Annons