Medborgarskap, entreprenörskap och kultur – tre viktiga faktorer för hållbara förorter

0
När nya bostadsområden byggs eller renoveras brottas samhällsplanerare med önskan att skapa förutsättningar för ’det goda livet’ i förortens bostäder. Bostadsområden som byggs eller renoveras lägger grunden för det lokala samhällets utveckling på längre...

En otrygg stad är ingen attraktiv och hållbar stad

0
När New York införde sin noll-tolerans, på initiativ av den dåvarande borgmästaren, var det för att städa upp i staden och möjliggöra för vanliga människor att känna trygghet i det offentliga rummet. Det var...

Rätt förväntningar på akademin?

0
Nu har det tyvärr hänt igen. Ytterligare två av mina kollegor och vänner inom universitets- och högskolevärlden har blivit sjukskrivna för utbrändhet. Är det otydliga, orimliga, ojämlika, oförenliga och outtalade krav och förväntningar på...

Är matavfallskvarnar till nytta eller ett problem för miljön?

0
En matavfallskvarn installeras under diskbänken och mal ner matavfall till slam. Slammet transporteras sedan via va-ledningsnätet till avloppsreningsverket. Matavfallskvarnar ger en stor bekvämlighet för det enskilda hushållet och förenklar vardagen genom att man inte...

Stora brister i dokumentationen från installationsbranschen. 

0
Miljöklassningssystem och LCA-analyser visar på stora brister i dokumentationen från installationsbranschen. Det finns i dag ett stort intresse för miljöklassning av byggnader, både i Sverige och internationellt. Det saknas däremot ett gemensamt standardsystem för miljöklassning,...

Biobränslen riskerar att bli en begränsad resurs

0
I den brukade skogen byggs ett biobränsleförråd upp under drygt 70 år. Detta förutsätter att återplantering alltid sker av nya träd vilket sker inom svenskt skogsbruk. Även biobränslen genererar växthusgaser indirekt genom dess transport och...

Varning för ohälsa!

0
Den globala uppvärmningen påverkar vår hälsa. Vilket ansvar kan vi ställa på byggsektorn? Vädret är vårt vanligaste samtalsämne, sjukdomar det näst vanligaste. När hösten och vintern nu nalkas blir det högsäsong för att kombinera dessa...

Less is more: mindre allmännytta ger större samhällsnytta!

0
I den offentliga debatten om vilka problemen är på den svenska bostadsmarknaden, och vad orsaken till dem är, cirkulerar ett antal missuppfattningar. En spridd missuppfattning handlar om att staten och kommunerna var tvungna att...

Varför tillämpas inte att förorenaren betalar (Polluter Pays Principle) för fossilbränsle?

0
Polluter Pays Principle (PPP) det vill säga att det är förorenaren som ska betala är central i miljöbalken (MB) och finns med bland de allmänna hänsynsreglerna i kap 2 i MB. För marksanering tillämpas...

Bymässa sätter fokus på hållbart liv utanför staden

0
Dagens samhällsplanering med ett enkelriktat fokus på stadens utveckling behöver utmanas. Vi behöver utforska framtidens hållbara och goda liv utanför storstaden. Inte istället för, utan som ett komplement. Skälen till detta är flera. Inte...
Annons