Stora brister i dokumentationen från installationsbranschen. 

Miljöklassningssystem och LCA-analyser visar på stora brister i dokumentationen från installationsbranschen. Det finns i dag ett stort intresse för miljöklassning av byggnader, både i Sverige och internationellt. Det saknas däremot ett gemensamt standardsystem för miljöklassning,...

Boverkets energiregler kan leda till högre energianvändning

För nya energisnåla flerbostadshus blir varmvatten den största energiposten när ”Nära nollenergibyggnader” (NNE) helt införs i Sverige. EU har beslutat att från den 1 januari 2021, ska enligt Energiprestandadirektivet 2010/31/EU artikel 3 alla hus...

Det är färre bilar, inte fler nya bilar som kan rädda världen

Elbilar har flugit upp som världens räddning och har tyvärr fått oproportionerligt mycket uppmärksamhet för sin utsläppslösa egenskap. Frågan är dock om det inte är en storslagen lögn? För att inte riskera att bli lurad...

Så botar vi ålderssjukan

Dra lärdom av andra debatter och låt andra än de direkt drabbade driva åldersdebatten – först då skapas förutsättningar för verklig förändring, skriver John Mellkvist, PR-konsult, framtidsspanare och huvudtalare vid Samhällsbyggnadsdagarna 2018. Ju äldre vi...

Vårt behov av lantmätare

Som emeritus och nuvarande hemmavarande pensionär råkade jag en morgon slå på TV:n och hamnade mitt i en intressant riksdagsdebatt om de långa handläggningstiderna för fastighetsbildning. Statsrådet Peter Eriksson hade fullt upp att redovisa...

“Vi behöver kvinnliga förebilder”

Om byggbranschen menar allvar med att vilja spegla samhället behövs förändring. Och ledningen utgör inget undantag. Jag har ju lovat att inte vara tyst i jämställdhetsfrågan i teknikbranscherna längre. Så jag tar varje tillfälle jag...

Dags att ta bort statliga subventioner för solceller

Solenergin står för 0,1 procent av Sveriges totala elproduktion. Det kan jämföras med Tyskland och Italien där den står för 8 procent. Teknik- och prisutvecklingen för solceller har gått mycket snabbt. Fortfarande är det...

Social housing är ingen lösning på bostadsbristen 

Alla politiska block är ense om är att bostadsbristen är ett allvarligt hot mot social trygghet, ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen. Det är inte enbart bristen på nyproducerade bostäder som orsakar bostadsbristen. Det är inte...

Bygg om hela Sverige!

Nu byggs det så det knakar i Sverige. Bostäder uppförs, räls läggs, vägar projekteras och hela nya städer planeras. Eller, låt mig korrigera. Nu byggs det så det knakar i södra Sverige. Höghastighetståget ska – när...

En otrygg stad är ingen attraktiv och hållbar stad

När New York införde sin noll-tolerans, på initiativ av den dåvarande borgmästaren, var det för att städa upp i staden och möjliggöra för vanliga människor att känna trygghet i det offentliga rummet. Det var...