Kunskap och långsiktighet, ett måste för smarta städer

0
Sveriges står inför stora utmaningar för att ställa om till ett hållbart samhälle och bidra till de globala hållbarhetsmålen. Dagens utmaningar är komplexa och ingen enskild aktör eller organisation står själv för lösningen. Samverkan...

Bostadsbristen är konstlad och oduglig som styrinstrument

0
Replik till ”Så införs marknadshyror snabbt och rättvist för alla” (DN 2019-02-16), av professorerna Roland Andersson (KTH) och Lars Jonung (Lunds Iniv.) De namnkunniga debattörerna vill underlätta en allmän övergång till marknadshyror i det svenska beståndet...

Bostadsbrist och arbetslöshet – två utmaningar med en gemensam lösning?

0
Sverige har i dag ett stort antal personer som har svårt att hitta jobb. Vi har också en glödhet byggbransch som har svårt att hitta arbetskraft i en tid av skriande bostadsbrist. Men dessa...

Nolltolerans mot tappade skopor!

0
Det har sagts att politik är att vilja något. Jag menar att detsamma gäller företagande. Vi driver företag för att vi vill någonting. Tiltrotatorn som blev starten för Engcon 1990 kom till för att jag...

En fantastisk stadsdel för 9 000 boende på tre år?

0
Byggbranschen har mycket att lära från tillverkningsindustrin. Om vi går över till deras arbetssätt skulle vi kunna lösa kostnadskrisen samtidigt som vi skapar mer innovativa och intressanta byggnader. Det menar Lars Albinsson, initiativtagare till...

Klimatet blir där det händer denna mandatperiod

0
Istället för att ge upp om att få en regering, är det dags att äntligen lämna ”vem tar vem” åt sidan och fokusera på sakfrågorna. Då finner vi fem skäl till att klimatfrågan kan...

Medborgarskap, entreprenörskap och kultur – tre viktiga faktorer för hållbara förorter

0
När nya bostadsområden byggs eller renoveras brottas samhällsplanerare med önskan att skapa förutsättningar för ’det goda livet’ i förortens bostäder. Bostadsområden som byggs eller renoveras lägger grunden för det lokala samhällets utveckling på längre...

SMHI – en allt viktigare aktör för kommuners samhällsplanering

0
Klimatförändringarna med ett allt varmare klimat kan medföra att Sverige riskerar att utsättas för kraftigare vind- och översvämningar genom förändrade nederbördsmönster som kan ge skador på byggnader och infrastruktur om inte förebyggande åtgärder planeras...

Låt medborgarna ha en röst när nya bostäder byggs

0
Bostadsfrågan är het inför valet i september. Sverige har lyckats bra inom hållbarhetsområdet när det kommer till klimatmässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Däremot finns flera utmaningar när det kommer till socialt hållbar utveckling i...

Less is more: mindre allmännytta ger större samhällsnytta!

0
I den offentliga debatten om vilka problemen är på den svenska bostadsmarknaden, och vad orsaken till dem är, cirkulerar ett antal missuppfattningar. En spridd missuppfattning handlar om att staten och kommunerna var tvungna att...
Annons