Vinnova investerar i digitalisering av byggbranschen

0
Digitaliseringen av byggbranschen pågår för fullt på flera fronter. Nu investerar Vinnova i ett projekt som fokuserar på att hjälpa leverantörer att bli synliga och sökbara i aktuella upphandlingar. Samtidigt får fastighetsägare och större...

Partnerskap för att brandsäkra byggbranschen och ta nästa steg i dess digitalisering

0
Briab och Tribia har ingått ett partnerskap som syftar till att möjliggöra och förbättra arbetet med brandskydd i digitala arbetsflöden för att skapa mervärden och nya möjligheter för byggherrar, entreprenörer, projektledare och arkitekter. Partnerskapet gäller...

8,5 miljoner kronor i EU-stöd för digitalt utbildningsprojekt i Mellansverige

Future Position X har beviljats 8,5 miljoner kronor av EU för att höja den digitala kompetensen bland anställda på små och mellanstora företag i Norra Mellansverige.  Projektet som startar i höst och pågår i 2,5...

Gemensam kraftsamling nödvändig för att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen

0
En sammanhållen digital samhällsbyggnadsprocess skulle spara pengar, tid och höja kvaliteten i de olika delprocesserna. För att nå dit krävs enhetliga och standardiserade data som lagras i en nationell infrastruktur och är tillgänglig för...

Digitala tvillingmodeller av viktiga broar

0
Digitala tvillingmodeller är digitala simuleringar som kombinerar information om en fysisk verklighet med avancerade beräkningsmodeller. I ett pågående samarbete mellan Chalmers och Stanford utvecklas digitala tvillingmodeller av broar, vilket kommer att leda till förbättrade tillståndsbedömningar...

Digitalisering – varför diskuteras det just nu?

0
Ibland pågår diskussioner som man inte riktigt förstår. Som pensionär är ens första tanke då att man kanske inte hänger med längre. Men man vet ju aldrig - det kan ju trots alla vara...

Digitaliserad samhällsutveckling

0
Det är mycket snack om digitalisering i dag. Och om möjligheterna tekniken skapar för att göra vårt samhälle smartare och mer hållbart. Men utmaningen ligger inte främst i att utveckla de digitala lösningarna, utan...

AI assisterar vid komplexa beslut

0
Vi svenskar är mycket nyfikna på artificiell intelligens, AI. Ändå förstår vi inte riktigt förändringskraften och nyttan med den. Det menar Göran Lindsjö, rådgivare inom AI både i USA och Europa. – Det finns en...
Annons