Partnerskap för att brandsäkra byggbranschen och ta nästa steg i dess digitalisering

Briab och Tribia har ingått ett partnerskap som syftar till att möjliggöra och förbättra arbetet med brandskydd i digitala arbetsflöden för att skapa mervärden och nya möjligheter för byggherrar, entreprenörer, projektledare och arkitekter....

8,5 miljoner kronor i EU-stöd för digitalt utbildningsprojekt i Mellansverige

Future Position X har beviljats 8,5 miljoner kronor av EU för att höja den digitala kompetensen bland anställda på små och mellanstora företag i Norra Mellansverige.  Projektet som startar i höst och pågår...

Gemensam kraftsamling nödvändig för att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen

En sammanhållen digital samhällsbyggnadsprocess skulle spara pengar, tid och höja kvaliteten i de olika delprocesserna. För att nå dit krävs enhetliga och standardiserade data som lagras i en nationell infrastruktur och är tillgänglig för...

Digitala tvillingmodeller av viktiga broar

Digitala tvillingmodeller är digitala simuleringar som kombinerar information om en fysisk verklighet med avancerade beräkningsmodeller. I ett pågående samarbete mellan Chalmers och Stanford utvecklas digitala tvillingmodeller av broar, vilket kommer att leda till förbättrade tillståndsbedömningar...

Digitalisering – varför diskuteras det just nu?

Ibland pågår diskussioner som man inte riktigt förstår. Som pensionär är ens första tanke då att man kanske inte hänger med längre. Men man vet ju aldrig - det kan ju trots alla vara...

Digitaliserad samhällsutveckling

Det är mycket snack om digitalisering i dag. Och om möjligheterna tekniken skapar för att göra vårt samhälle smartare och mer hållbart. Men utmaningen ligger inte främst i att utveckla de digitala lösningarna, utan...

AI assisterar vid komplexa beslut

Vi svenskar är mycket nyfikna på artificiell intelligens, AI. Ändå förstår vi inte riktigt förändringskraften och nyttan med den. Det menar Göran Lindsjö, rådgivare inom AI både i USA och Europa. – Det finns en...