Smarta städer kräver smart gatubelysning

Flera kommuner runt om i Sverige funderar på att starta smarta projekt och utveckling för att förbättra effektiviteten av lokala tjänster, förbättra hållbarheten, locka företag och talanger, samt utveckla sin konkurrenskraft. Ett exempel på en...

Längtan efter spännande arkitektur leder fel

Sverige slår som bekant rekord i bostadsbyggande men knappast när det gäller goda livsmiljöer. Vi är många som behöver ta en mer aktiv roll för att vända utvecklingen och intressera oss mer för livskvaliteter....

Digitalisering, det sköter väl Länsstyrelsen?

Rubriken är ett citat från ett samtal med en mindre kommun våren 2017. Citatet ger en bild av status avseende digitaliseringsarbetet i Sveriges kommuner. Samtidigt vet vi att många av kommunerna har ambitiösa planer...

Så kan Lantmäteriets kugghjul få snurr

Ett av kugghjulen när det gäller byggandet är Lantmäteriet. Det måste snurra för att Sverige ska kunna bygga nya bostäder, trafikleder eller något annat. Men kugghjulet har hackat betänkligt de senaste åren och prognosen...

Social hållbarhet, varför då?

Det som för bara ett par år sedan var innovativt vad gäller krav på åtgärder för social hållbarhet är idag hygienfaktorer. Det har gett oss alla som arbetar med att planera och bygga vårt...

Så bidrar höghastighetsjärnvägen till utveckling och hållbarhet

Sverigeförhandlingen ska inte bara lösa ett transportproblem. Vårt uppdrag är att koppla ihop byggandet av infrastruktur och bostäder för att Sverige ska kunna växa. Det gör vi både genom att möjliggöra ett snabbt genomförande...

Nätverk för digitalisering och sensorer i betongbyggandet

Digitalisering och sensorer innebär stora möjligheter att effektivisera betongbyggandet. Samtidigt finns en rad utmaningar för att kunna nå den fulla potentialen i digitaliseringen. För att öka kunskapen om teknologins möjligheter relaterat till betongbyggandets behov...

Bygglogistik som innovation

Intresset för bygglogistik är mycket stort. Konferenser, workshops, föreläsningar och studiebesök avlöser varandra och löftena om kostnadssänkningar, ökad säkerhet och minskad miljöpåverkan med effektiv bygglogistik är ständigt återkommande. Att logistik övergripande handlar om att...

Vägen till digital framkant

BIM är mycket mer än bara än en digital modell av en byggnad. Genom intelligenta och smart strukturerade modeller kan en bostadsutvecklare äga hela processen – från tidiga skeden till överlämning för förvaltning. Det...

Avfallshantering anpassad för människorna är mer rättvis och hållbar

Har de boende egen bil eller kan vi erbjuda mobil insamling av vissa avfallstyper? Är det mest barnfamiljer eller singelhushåll i området? Är det tryggt och säkert att ta sig till avfallsstationerna? När vi...