Hållbart byggande allt mer i fokus

Frågan om hållbart byggande är i dag på tapeten inom de allra flesta företag i samhällsbyggarsektorn. Det är dock viktigt att fokusera rätt, menar energi- och  klimatstrategen Johnny Kellner.  När...

Förvirring och oklarhet råder om elbilars verkliga miljöprestanda

I media och rapporter förekommer det ofta olika uppgifter om miljöprestanda för elbilar som jämförs med nya energisnåla dieselbilar. Några rapporter redovisar den stora klimatnyttan med elbilar och andra visar att bränslesnåla dieselbilar till...

Inga byggbolag kan säga att de är klimatneutrala

Klimatneutral innebär att ingen påverkan på klimatet skulle orsakas av ett bolags verksamhet. Byggbolag kan därför inte trovärdigt hävda att de är klimatneutrala eftersom all byggverksamhet alltid orsakar klimatutsläpp enligt naturlagarna. Det enda sättet att vara helt...

De främsta investeringsområdena för digital omvandling i vården

Pressen ökar Den globala ökningen av kroniska sjukdomstillstånd fortsätter att öka belastningen på sjukhusen. Denna press har gjort att man inom akutvården lägger fokus på ökad klinisk och operationell effektivitet. Målet är ett förnyat vårdsystem...

Grundvattenförsörjning är nästa dolda samhällskris

Problemet med sjunkande grundvatten kan knappast ha undgått någon. Allt fler svenska städer och kommuner drabbas av vattenbrist under sommarhalvåret med återkommande ransonering som följd. Hur kommer en sådan realitet att framöver forma Sveriges...

Forskning och innovation är nyckeln till hållbarhet

IQ Samhällsbyggnad har samordnat ett inspel från samhällsbyggnadssektorn till regeringens kommande forskningspolitik. Inspelet tar avstamp i klimatfrågan och den stora samhällsomställning som vi står inför och där forskning och innovation är nycklar för att...

Effektiva miljösubventioner?

Är inhemska svenska miljösubventioner det effektivaste sättet att minska utsläppen av växthusgaser? Nej. I stället borde Sverige agera klokare genom att medverka till att dessa marginalinvesteringar används på ett bättre och mer klimateffektivt sätt,...

Släpp fastigheten loss!

Den 7 maj 2019 disputerade Linda Sabel med avhandlingen ”Samhällets styrning av fastighetsindelningen - Dåtid, nutid och framtid”. Avhandlingen är en mycket gedigen av hur fastighetsbildningslagens 3 kapitel vuxit fram från 1827 till 2018...

Elbussarna ser ljuset

Det ser ljust ut för elbussarna. Härom veckan rapporterade tidningen Bussmagasinet att elbussarna har fått sitt genombrott i Europa under året. Hittills i år har antalet nyregistrerade elbussar i Västeuropa och Polen ökat med...

Digitala tvillingmodeller av viktiga broar

Digitala tvillingmodeller är digitala simuleringar som kombinerar information om en fysisk verklighet med avancerade beräkningsmodeller. I ett pågående samarbete mellan Chalmers och Stanford utvecklas digitala tvillingmodeller av broar, vilket kommer att leda till förbättrade tillståndsbedömningar...