Bäst i världen på hållbar utveckling?

0
För att få ett rättvisare mått på hållbar utveckling kan Sverige inte bara räkna med utsläppen inom landets gränser – utan också från indirekta utsläpp via exempelvis import och produktion i andra länder. Det...

Inga byggbolag kan säga att de är klimatneutrala

0
Klimatneutral innebär att ingen påverkan på klimatet skulle orsakas av ett bolags verksamhet. Byggbolag kan därför inte trovärdigt hävda att de är klimatneutrala eftersom all byggverksamhet alltid orsakar klimatutsläpp enligt naturlagarna. Det enda sättet att vara helt...

Grundvattenförsörjning är nästa dolda samhällskris

0
Problemet med sjunkande grundvatten kan knappast ha undgått någon. Allt fler svenska städer och kommuner drabbas av vattenbrist under sommarhalvåret med återkommande ransonering som följd. Hur kommer en sådan realitet att framöver forma Sveriges...

Forskning och innovation är nyckeln till hållbarhet

0
IQ Samhällsbyggnad har samordnat ett inspel från samhällsbyggnadssektorn till regeringens kommande forskningspolitik. Inspelet tar avstamp i klimatfrågan och den stora samhällsomställning som vi står inför och där forskning och innovation är nycklar för att...

Effektiva miljösubventioner?

0
Är inhemska svenska miljösubventioner det effektivaste sättet att minska utsläppen av växthusgaser? Nej. I stället borde Sverige agera klokare genom att medverka till att dessa marginalinvesteringar används på ett bättre och mer klimateffektivt sätt,...

Släpp fastigheten loss!

0
Den 7 maj 2019 disputerade Linda Sabel med avhandlingen ”Samhällets styrning av fastighetsindelningen - Dåtid, nutid och framtid”. Avhandlingen är en mycket gedigen av hur fastighetsbildningslagens 3 kapitel vuxit fram från 1827 till 2018...

Elbussarna ser ljuset

0
Det ser ljust ut för elbussarna. Härom veckan rapporterade tidningen Bussmagasinet att elbussarna har fått sitt genombrott i Europa under året. Hittills i år har antalet nyregistrerade elbussar i Västeuropa och Polen ökat med...

Digitala tvillingmodeller av viktiga broar

0
Digitala tvillingmodeller är digitala simuleringar som kombinerar information om en fysisk verklighet med avancerade beräkningsmodeller. I ett pågående samarbete mellan Chalmers och Stanford utvecklas digitala tvillingmodeller av broar, vilket kommer att leda till förbättrade tillståndsbedömningar...

Oklara regler för husbåtar

0
Att bo i husbåt är en boendeform som fortfarande håller på att etableras på bostadsmarknaden, och regelverket kring detta är nästintill obefintligt. Det finns inte någon tydlig lagstiftning som hanterar boende på vatten och det...

Nya transportsätt skapar nytänkande arkitektur

0
Framtidens resande är fossilfritt och levereras till oss som tjänst. Vad innebär det för bostadsbyggandet? Mo-Bo är ett innovationsprojekt inom Viable Cities som utforskar just detta. Vår roll som arkitekter har varit att utveckla en...
Annons