Varför är så många produkter designade för att gå sönder?

I dag är produkter inte längre designade för att hålla så länge som de var tidigare. Kyl och frys är ett exempel. Det är oftast ingen idé att laga en TV när den går...

Nya affärsmodeller kopplar samman betalning för utrustning och teknik med resulterande affärsnytta

Näringslivet förändras. Organisationer kan inte längre räkna med att deras etablerade maskiner, utrustning och teknik kan hålla dem konkurrenskraftiga i över ett decennium. Det industriella internet möjliggör att utrustning och teknik kan fjärrövervakas, analyseras,...

Smarta lösningar i praktiken

Med "Smart City"-teknik kan vi få både smarta styrsystem och bättre energieffektivitet. Det menar Gunnar Skagerlind, försäljningschef Industry, Siemens Financial Services. Den totala befolkningen i Sverige förväntas stiga med drygt 700 000 personer under de...

Dansk dominans inom byggnadskonsten

Hur kommer det sig att en dansk kombination av konsulter vågar sig på att projektera och erbjuda en konstruktion, som går långt utöver allt som tidigare prövats – och blir tagna på allvar? Den frågan...

Städernas nya verklighet

Precis som fastighetsägare letar efter att skapa värde på ytor inne i fastigheten, kommer städer nu att behöva förhålla sig till hur de ska hantera sina ytor. Genom att förstå hur ytor och fastigheter...

Vad innebär upphandling?

Upphandling är ett begrepp som förekommer ofta i nyhetsrapportering och i samhällsdebatter. Är det ett nytt buzzword eller går upphandling att använda för att utveckla samhället och i så fall hur? Vi har under...

Övergivna gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter

Idag är det inte tillräckligt reglerat hur en avveckling av outnyttjade gemensamhetsanläggningar ska gå till. Det innebär att både rättigheten och den fysiska anläggningen ofta blir kvar trots att anläggningen inte används, vilket kan...

Ensamutredare är inte alltid stark

Kommunerna borde engagera sig mer i yrkeshögskolans möjligheter att utbilda kompletterande kompetenser inom stadsbyggnadsområdet. Systemet med ”ensamhandläggare” behöver överges för blandade yrkesroller i arbetslag. Nya medarbetare som har fått mycket praktik är produktiva från...

Låt medborgare vara medskapare istället för åskådare

Vad är den enskilda individens roll i dagens samhällsplanering och byggande? Kommuner och andra aktörer framhåller i sina visioner betydelsen av delaktighet från medborgare men är inte delaktighet att sätta ribban lågt? I de...

Strandskydd i tätort – en fråga om stadsplanering?

  Miljöbalkens bestämmelser om strandskydd har två syften. Dels att trygga allmänhetens tillgång till stränder för bad och friluftsliv, dels att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. För att...