Medfinansieringsersättning, hur motiveras avtalandet om ersättningen?

Investeringar i infrastruktur innebär stora kostnader för samhället. Samtidigt leder dessa till bättre tillgänglighet för områden och därmed värdeökning på fastigheter. Ett försök att hantera stora investeringar och kunna återföra del av värdestegringen till...

Geografin över brott i den svenska huvudstaden

Brott tenderar att vara koncentrerade till städer, men inte på ett enhetligt sätt. Det har länge varit ett erkänt faktum att vissa platser är mer riskfyllda än andra. Funktionsblandade stadskärnor och transportnoder är oftare...

Varför är så många produkter designade för att gå sönder?

I dag är produkter inte längre designade för att hålla så länge som de var tidigare. Kyl och frys är ett exempel. Det är oftast ingen idé att laga en TV när den går...

Samma skatt oavsett paketering

  Utredningen om vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet har den 30 mars överlämnat sitt slutbetänkande, SOU 2017:27. Förslagen innebär bland annat att skattebelastningen blir densamma oavsett om en fastighet säljs paketerad eller inte. Utredaren har...

Städernas nya verklighet

Precis som fastighetsägare letar efter att skapa värde på ytor inne i fastigheten, kommer städer nu att behöva förhålla sig till hur de ska hantera sina ytor. Genom att förstå hur ytor och fastigheter...

Bygglogistik som innovation

Intresset för bygglogistik är mycket stort. Konferenser, workshops, föreläsningar och studiebesök avlöser varandra och löftena om kostnadssänkningar, ökad säkerhet och minskad miljöpåverkan med effektiv bygglogistik är ständigt återkommande. Att logistik övergripande handlar om att...

Nätverk för digitalisering och sensorer i betongbyggandet

Digitalisering och sensorer innebär stora möjligheter att effektivisera betongbyggandet. Samtidigt finns en rad utmaningar för att kunna nå den fulla potentialen i digitaliseringen. För att öka kunskapen om teknologins möjligheter relaterat till betongbyggandets behov...

Smarta lösningar i praktiken

Med "Smart City"-teknik kan vi få både smarta styrsystem och bättre energieffektivitet. Det menar Gunnar Skagerlind, försäljningschef Industry, Siemens Financial Services. Den totala befolkningen i Sverige förväntas stiga med drygt 700 000 personer under de...

Ensamutredare är inte alltid stark

Kommunerna borde engagera sig mer i yrkeshögskolans möjligheter att utbilda kompletterande kompetenser inom stadsbyggnadsområdet. Systemet med ”ensamhandläggare” behöver överges för blandade yrkesroller i arbetslag. Nya medarbetare som har fått mycket praktik är produktiva från...

Några röster om CoClass

Thomas Åbrink, Trafikverket, projektledare för implementering av BIM i verksamhetsområde Stora Projekt: – Idag jobbar vi med det befintliga klassifikationssystemet BSAB 96 med anpassningar till Trafikverkets verksamhet. För att ta BIM till nästa nivå krävs...