Lyft blicken!

Det är vårt jobb som samhällsbyggare att göra världen bättre och en viktig del i detta är att försöka förstå innebörden av ny teknik och hur vi ska förhålla oss till den. Drönare är...

Nytt tänk vid värdering av mark

Tänk dig att en kommun planerar bygga en cykelväg längs en del av en väg, vilket medför markintrång i ett par bebyggda småhusfastigheter. I syfte att uppskatta fastigheternas markvärde gör du som värderare en...

Bygga hus med grannen – tysk modell med förbluffande resultat

I en tid när bostadsbyggande återigen bara handlar om stora siffror finns det skäl att titta på hur andra gör för att få ett långsiktigt hållbart byggande – städer som framtiden vill och kan...

En gemensam europeisk syn på design eller en nationell?

Säker, funktionell och beständig över tid. Det är krav som vi förutsätter att bostadshus, kontor, industrier, vägar, järnvägar och hamnar uppfyller. Eurokoderna, våra gemensamma Europeiska dimensioneringsstandarder för bygg- och anläggningsbranschen, sätter de gemensamma ramarna...

Dansk dominans inom byggnadskonsten

Hur kommer det sig att en dansk kombination av konsulter vågar sig på att projektera och erbjuda en konstruktion, som går långt utöver allt som tidigare prövats – och blir tagna på allvar? Den frågan...

Svensk byggklassifikation vid ett vägskäl – välj rätt, gör om!

Svensk byggklassifikation med förslaget till CoClass står vid ett vägskäl. Åt ena hållet kan man fortsätta en lång tradition av kunskapsbaserad svensk byggsystematik betraktad som ett internationellt föredöme. Åt det andra, dit CoClass vill...

Standarder för geodata – till vilken nytta?

Standardisering är viktig för att samhället ska fungera, men vad är en standard, hur används de och till vilken nytta? Vad betyder ISO, CEN, SIS, OGC, IFC och CityGML? Om det känns rörigt bör...

Hur påverkas utbyggnaden av bredbandsnät av nya lagen?

Visst behöver vi ett robust höghastighetsnät för elektronisk kommunikation i Sverige. Numera inte bara för de klassiska behoven – samhällsservice och företagande – utan även för de mer eller mindre nödvändiga verktyg och förströelser...

Minska gapet mellan uppförandekoder och praktik

Ansvarsfulla leverantörsled kräver juridiska och praktiska insatser för att byggbranschen ska kunna hålla takt med det nya redovisningskravet. Trots byggbranschens internationalisering tar tilltron till uppförandekoden fortfarande över de juridiska och praktiska insatserna som krävs för...

Nytt BIM-verktyg fixar biffen

I Nya Karolinska Solna­ projektet samarbetar installationskonsulterna från Sweco/ÅF med entre­ prenören Skanska Installa­ tion. Det har skapat helt nya förutsättningar i BIM. Genom utveckling av projektspe- ci k programvara har vi skapat för­ utsättningar...