Minska gapet mellan uppförandekoder och praktik

0
Ansvarsfulla leverantörsled kräver juridiska och praktiska insatser för att byggbranschen ska kunna hålla takt med det nya redovisningskravet. Trots byggbranschens internationalisering tar tilltron till uppförandekoden fortfarande över de juridiska och praktiska insatserna som krävs för...

Nytt BIM-verktyg fixar biffen

0
I Nya Karolinska Solna­ projektet samarbetar installationskonsulterna från Sweco/ÅF med entre­ prenören Skanska Installa­ tion. Det har skapat helt nya förutsättningar i BIM. Genom utveckling av projektspe- ci k programvara har vi skapat för­ utsättningar...
Annons