Tre tyska byggen i blåsväder

Tyskland är en ledande industrination med ramstark ekonomi. Landet är känt för förnämlig teknologi, både i samhälle och industri, som länge har väckt omvärldens beundran. Men den tyska självbilden har fått sig en törn...

Vilken sorts stad bygger vi?

Stockholms flyttströmmar har radikalt bytt riktning genom åren – från innerstaden ut till förorten under 1950- och 1960-talet och därefter en u-sväng in mot staden igen från 1980-talet. Detta har kraftigt påverkat den sociala...

Förnyelselagen – möjlighet eller hot?

Riksdagen har beslutat att avtalsrättigheter som skrivits in i det statliga Lantmäteriets fastighetsregister före den 1 juli 1968 kommer att tas bort ur registret om inte rättighetshavaren senast den 31 december 2018 anmäler till...

Lär vi oss aldrig?

Människan är det enda av däggdjuren som utnyttjar sin intelligens till att förstöra för sina egna livsbetingelser.  Har industriländerna rätten att agera så att hundratals miljoner människor förlorar sina hem och framtida möjligheter till...

När hållbarhetsfrågorna blivit för viktiga för hållbarhetschefen

Oavsett om du är vd eller har en annan roll i din organisation, så har det säkerligen inte gått dig förbi hur hållbarhetsfrågorna på några år gått från periferin till centrum för debatten på...

Ensamutredare är inte alltid stark

Kommunerna borde engagera sig mer i yrkeshögskolans möjligheter att utbilda kompletterande kompetenser inom stadsbyggnadsområdet. Systemet med ”ensamhandläggare” behöver överges för blandade yrkesroller i arbetslag. Nya medarbetare som har fått mycket praktik är produktiva från...

Hur trängselskatt kan hjälpa till att finansiera infrastruktursatsningar

Flera kommuner runt om i Sverige funderar på att starta ”smarta” projekt som en del i utvecklingen för att förbättra effektiviteten av lokala tjänster. Tanken är såklart även att förbättra hållbarheten, förstärka sin konkurrenskraft...

Paradigmskifte nödvändig för framtidens fjärrvärme 

Utbyggnaden av fjärrvärme har starkt bidragit till Sveriges låga klimatutsläpp inom våra nationsgränser. Sveriges totala andel av utsläpp av växthusgaser motsvarar 0,2 procent av världens årliga utsläpp Fjärrvärmenät finns i 580 tätorter i Sverige....

Smarta lösningar i praktiken

Med "Smart City"-teknik kan vi få både smarta styrsystem och bättre energieffektivitet. Det menar Gunnar Skagerlind, försäljningschef Industry, Siemens Financial Services. Den totala befolkningen i Sverige förväntas stiga med drygt 700 000 personer under de...

Sveriges export av klimatpåverkan

Är Sverige bra på hållbarhet? Nja, inte så bra som regeringen försöker göra gällande. Det menar energi- och klimatstrategen Johnny Kellner. Sverige är en liten andel i världen när det gäller befolkningsstorlek. Vi motsvarar...