Klimatförändringarna, fukt och passivrökning bidrar till allergi, överkänslighet och astma

I Sverige har mer än var tredje vuxen någon form av allergi eller överkänslighet. Detta är i många fall inomhusrelaterat. Bland barn har över 40 procent besvär. Astma och allergi och annan överkänslighet kan...

Unikt samarbete om energieffektiva värme- och ventilationssystem för småhus

Förväntade krav på ökad energiprestanda och krav på bättre inomhusklimat och god luftväxling har stimulerat till ett unikt samarbete för utveckling av kombinerade värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus. De nya energikraven kommer i...

Hur kommer framtidens kontor att se ut?

Våra arbetsplatser är under ständig förändring. Förändrade beteenden, samhällets tekniska utveckling och företagens ökade krav på flexibilitet och produktivitet omdefinierar vår syn på arbetsplatsen och hur vi utformar den. Framtidens kontor kommer att tillgodose upplevelse,...

Allt är inte möjligt, men inget är heller förutbestämt – om medborgardialogens maktdilemman

Vem ska bestämma i planeringssituationer där det finns olika uppfattningar om vilken utveckling som är önskvärd? I en ny studie av en medborgardialog får vi inblick i en planerares erfarenheter av att hantera de...

Trängselskatt kan finansiera infrastruktur

Flera kommuner runt om i Sverige funderar på att starta ”smarta” projekt som en del i utvecklingen för att förbättra effektiviteten av lokala tjänster. Tanken är såklart även att förbättra hållbarheten, förstärka sin konkurrenskraft...

Innovation tågbanor

Problem har alltid lösningar. Och bakom varje problem­lösning döljer sig ofta ännu bättre lösningar. Låt därför idé-radarn stå på. Det skriver Bertil Burström och föreslår en ny teknologi för tågbanor med en högt placerad...

Vad innebär upphandling?

Upphandling är ett begrepp som förekommer ofta i nyhetsrapportering och i samhällsdebatter. Är det ett nytt buzzword eller går upphandling att använda för att utveckla samhället och i så fall hur? Vi har under...

Tre tyska byggen i blåsväder

Tyskland är en ledande industrination med ramstark ekonomi. Landet är känt för förnämlig teknologi, både i samhälle och industri, som länge har väckt omvärldens beundran. Men den tyska självbilden har fått sig en törn...

Vilken sorts stad bygger vi?

Stockholms flyttströmmar har radikalt bytt riktning genom åren – från innerstaden ut till förorten under 1950- och 1960-talet och därefter en u-sväng in mot staden igen från 1980-talet. Detta har kraftigt påverkat den sociala...

Förnyelselagen – möjlighet eller hot?

Riksdagen har beslutat att avtalsrättigheter som skrivits in i det statliga Lantmäteriets fastighetsregister före den 1 juli 1968 kommer att tas bort ur registret om inte rättighetshavaren senast den 31 december 2018 anmäler till...