Nytt BIM-verktyg fixar biffen

I Nya Karolinska Solna­ projektet samarbetar installationskonsulterna från Sweco/ÅF med entre­ prenören Skanska Installa­ tion. Det har skapat helt nya förutsättningar i BIM. Genom utveckling av projektspe- ci k programvara har vi skapat för­ utsättningar...

Handlingsplan startskott för klimatanpassat markbyggande

Nycklar till ett klimatanpassat markbyggande är vägledning, utbildning och underlag om klimatförändringens effekter på markförhållanden. Det visar den handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat, som Statens geotekniska institut (SGI) tagit fram.  Klimatförändringen väntas...

BIDs inspirerar till samverkan

Sedan ett par år har intresset för BIDs (Business Improvement Districts) ökat stort. Det har blivit ett buzzword inom politiken, bland fastighetsägare, forskare, näringsliv och kommuner. Ett stort antal aktörer arbetar med att utveckla...

CoClass ger effektiv och hållbar hantering av den byggda miljön

Undersökningar från Svensk Byggtjänst visar att bristande kommunikation årligen fördyrar byggproduktion och förvaltning med cirka 60 miljarder kronor. Nu hoppas ledande aktörer inom samhällsbyggnad att det nya klassifikationssystemet CoClass till stor del kan lösa...

De främsta investeringsområdena för digital omvandling i vården

Pressen ökar Den globala ökningen av kroniska sjukdomstillstånd fortsätter att öka belastningen på sjukhusen. Denna press har gjort att man inom akutvården lägger fokus på ökad klinisk och operationell effektivitet. Målet är ett förnyat vårdsystem...

Standarder för geodata – till vilken nytta?

Standardisering är viktig för att samhället ska fungera, men vad är en standard, hur används de och till vilken nytta? Vad betyder ISO, CEN, SIS, OGC, IFC och CityGML? Om det känns rörigt bör...

Lär vi oss aldrig?

Människan är det enda av däggdjuren som utnyttjar sin intelligens till att förstöra för sina egna livsbetingelser.  Har industriländerna rätten att agera så att hundratals miljoner människor förlorar sina hem och framtida möjligheter till...

Digitalisering, det sköter väl Länsstyrelsen?

Rubriken är ett citat från ett samtal med en mindre kommun våren 2017. Citatet ger en bild av status avseende digitaliseringsarbetet i Sveriges kommuner. Samtidigt vet vi att många av kommunerna har ambitiösa planer...

Så har vi alltid gjort – gammal ventilations- och byggteknik är inte alltid rätt

Undvik att ventilera kallvindar vintertid i nya bostadshus! Det är en slutsats som säkerligen väcker viss förvåning och skepsis hos många inom byggbranschen att ventilation av kallvindar bör undvikas under vintern, till exempel via...

Aktiv och ärlig samverkan kan lösa utmaningarna för stadens utveckling  

Något har hänt och något är på väg att hända när det gäller våra stadskärnor och stadsmiljöer. Tills bara för några år sedan var det handeln som dominerade och byggde livet i staden men...