Kollektiv förmåga skapar levande stadsdel – Stockholmshem visar vägen i Bagarmossen

Hur kan man som bostadsbolag arbeta för att stärka den sociala hållbarheten i ett område och få den att hålla över tid? Ett facit är omöjligt att leverera, men i projektet Bagarmossen Smartup har...

Först Klara, sedan Slussen, sen slottet – Tillit som verktyg inom samhällsplanering

Det finns få friktionslösa debatter om förändring inom samhällsplanering. Varje beslut är resultatet av strategier som kastat sin skugga över mindre framgångsrika visioner. Från början till slut inom varje projekt löper dock en röd...

Hur synkar exploateringsavtal och LOU egentligen?

Exploateringsavtal, LOU och upphandlingstvång – vad säger lagen och hur resonerar branschen? Det frågade sig Johan Lundin och Peter Olofsson i sitt examensarbete 2017. Resultatet visar på olika tillämpningar och synsätt på huruvida kommunala...

Den inte så svartvita juridiken

Under den senaste tiden har vi kunnat följa en tvist mellan villaägare och Vellinge kommun i media. Upprinnelsen var ett antal artiklar i Sydsvenska Dagbladet där Vellinge kommun kritiserades för att, enligt de berörda,...

Elvägar- laddning med luftledning

Alla tekniksprång behöver nödvändigtvis inte vara med ny teknik. Framtiden för en fossilfri tung trafik i Sverige finns i en över 100 år gammal uppfinning. Laddning med luftledning. Tågen har gjort det sedan början av förra seklet. Trådbussarna...

Faran som inga vågar talar om. Kommer el-effekten i Sverige att räcka till i...

Att ha tillgång till el är något som berör alla. Förutom hushållen och fastigheter är inte minst byggsektorn och stål- och massaindustrin extra berörda. Men hur ser det ut med el-effekttillgången i framtiden när...

Energiberäkningar för energisnåla flerbostadshus är komplicerade och kräver god erfarenhet

Vi bygger allt energisnålare flerbostadshus. Den 1 januari 2021 träder EU-direktivet ”Nära nollenergibyggnader (NNE) i kraft och kommer då att införas i Boverkets byggregler. Den boendes beteendevanor påverkas inte av att ett EU-direktiv införs....

Klimatförändringarna påverkar vår hälsa

Det förändrade klimatet påverkar vår hälsa. Hälften av världens befolkning lever i städer där hälsovådliga luftföroreningarna är mer än 2,5 gånger högre än WHO:s gränsvärden. Ökad koldioxidhalt (CO2) och varmare klimat gör att problemen...

Bygg säkra och trygga städer

Vad är målet med att bygga gröna, smarta städer om vi inte kan känna oss trygga? Genom att ändra på den fysiska miljön kan man till stor del öka förutsättningarna för en trygg plats....

Aktiv och ärlig samverkan kan lösa utmaningarna för stadens utveckling  

Något har hänt och något är på väg att hända när det gäller våra stadskärnor och stadsmiljöer. Tills bara för några år sedan var det handeln som dominerade och byggde livet i staden men...