Den inte så svartvita juridiken

Under den senaste tiden har vi kunnat följa en tvist mellan villaägare och Vellinge kommun i media. Upprinnelsen var ett antal artiklar i Sydsvenska Dagbladet där Vellinge kommun kritiserades för att, enligt de berörda,...

Elvägar- laddning med luftledning

Alla tekniksprång behöver nödvändigtvis inte vara med ny teknik. Framtiden för en fossilfri tung trafik i Sverige finns i en över 100 år gammal uppfinning. Laddning med luftledning. Tågen har gjort det sedan början av förra seklet. Trådbussarna...

Faran som inga vågar talar om. Kommer el-effekten i Sverige att räcka till i...

Att ha tillgång till el är något som berör alla. Förutom hushållen och fastigheter är inte minst byggsektorn och stål- och massaindustrin extra berörda. Men hur ser det ut med el-effekttillgången i framtiden när...

Energiberäkningar för energisnåla flerbostadshus är komplicerade och kräver god erfarenhet

Vi bygger allt energisnålare flerbostadshus. Den 1 januari 2021 träder EU-direktivet ”Nära nollenergibyggnader (NNE) i kraft och kommer då att införas i Boverkets byggregler. Den boendes beteendevanor påverkas inte av att ett EU-direktiv införs....

Klimatförändringarna påverkar vår hälsa

Det förändrade klimatet påverkar vår hälsa. Hälften av världens befolkning lever i städer där hälsovådliga luftföroreningarna är mer än 2,5 gånger högre än WHO:s gränsvärden. Ökad koldioxidhalt (CO2) och varmare klimat gör att problemen...

Bygg säkra och trygga städer

Vad är målet med att bygga gröna, smarta städer om vi inte kan känna oss trygga? Genom att ändra på den fysiska miljön kan man till stor del öka förutsättningarna för en trygg plats....

Aktiv och ärlig samverkan kan lösa utmaningarna för stadens utveckling  

Något har hänt och något är på väg att hända när det gäller våra stadskärnor och stadsmiljöer. Tills bara för några år sedan var det handeln som dominerade och byggde livet i staden men...

Riksintressen ska kunna vika för bostads­byggande

Lagstiftningen bör ändras så att den möjliggör avvägningar mellan riksintressen och bostadsbyggande. Ett lagsystem om prövning av markanvändning måste ge möjligheter till avvägningar mellan olika intressen – utifrån aktuella förutsättningar. Miljöbalkens lagtext är dock utformad...

Förändring från nu till bör

Att bedriva ett lyckosamt förändringsarbete inom en samhällsbyggnadsförvaltning handlar inte om rymdteknik. Det handlar om att förflytta en organisation eller grupp, inklusive individer, från ett läge till ett annat. Ofta talar man om förflyttning...

Digitalt först, för en smartare samhällsbyggnadsprocess

Tillgång till information är ett av de största hindren för en effektiv samhällsbyggnadsprocess. Utan information är det svårt att ha digitala processer och ännu svårare att automatisera. Därför krävs samarbete mellan flera aktörer, dialog...