Allt är inte möjligt, men inget är heller förutbestämt – om medborgardialogens maktdilemman

Vem ska bestämma i planeringssituationer där det finns olika uppfattningar om vilken utveckling som är önskvärd? I en ny studie av en medborgardialog får vi inblick i en planerares erfarenheter av att hantera de...

Trängselskatt kan finansiera infrastruktur

Flera kommuner runt om i Sverige funderar på att starta ”smarta” projekt som en del i utvecklingen för att förbättra effektiviteten av lokala tjänster. Tanken är såklart även att förbättra hållbarheten, förstärka sin konkurrenskraft...

Innovation tågbanor

Problem har alltid lösningar. Och bakom varje problem­lösning döljer sig ofta ännu bättre lösningar. Låt därför idé-radarn stå på. Det skriver Bertil Burström och föreslår en ny teknologi för tågbanor med en högt placerad...

Vad innebär upphandling?

Upphandling är ett begrepp som förekommer ofta i nyhetsrapportering och i samhällsdebatter. Är det ett nytt buzzword eller går upphandling att använda för att utveckla samhället och i så fall hur? Vi har under...

Tre tyska byggen i blåsväder

Tyskland är en ledande industrination med ramstark ekonomi. Landet är känt för förnämlig teknologi, både i samhälle och industri, som länge har väckt omvärldens beundran. Men den tyska självbilden har fått sig en törn...

Vilken sorts stad bygger vi?

Stockholms flyttströmmar har radikalt bytt riktning genom åren – från innerstaden ut till förorten under 1950- och 1960-talet och därefter en u-sväng in mot staden igen från 1980-talet. Detta har kraftigt påverkat den sociala...

Förnyelselagen – möjlighet eller hot?

Riksdagen har beslutat att avtalsrättigheter som skrivits in i det statliga Lantmäteriets fastighetsregister före den 1 juli 1968 kommer att tas bort ur registret om inte rättighetshavaren senast den 31 december 2018 anmäler till...

Lär vi oss aldrig?

Människan är det enda av däggdjuren som utnyttjar sin intelligens till att förstöra för sina egna livsbetingelser.  Har industriländerna rätten att agera så att hundratals miljoner människor förlorar sina hem och framtida möjligheter till...

När hållbarhetsfrågorna blivit för viktiga för hållbarhetschefen

Oavsett om du är vd eller har en annan roll i din organisation, så har det säkerligen inte gått dig förbi hur hållbarhetsfrågorna på några år gått från periferin till centrum för debatten på...

Ensamutredare är inte alltid stark

Kommunerna borde engagera sig mer i yrkeshögskolans möjligheter att utbilda kompletterande kompetenser inom stadsbyggnadsområdet. Systemet med ”ensamhandläggare” behöver överges för blandade yrkesroller i arbetslag. Nya medarbetare som har fått mycket praktik är produktiva från...