Riksintressen ska kunna vika för bostads­byggande

Lagstiftningen bör ändras så att den möjliggör avvägningar mellan riksintressen och bostadsbyggande. Ett lagsystem om prövning av markanvändning måste ge möjligheter till avvägningar mellan olika intressen – utifrån aktuella förutsättningar. Miljöbalkens lagtext är dock utformad...

En gemensam europeisk syn på design eller en nationell?

Säker, funktionell och beständig över tid. Det är krav som vi förutsätter att bostadshus, kontor, industrier, vägar, järnvägar och hamnar uppfyller. Eurokoderna, våra gemensamma Europeiska dimensioneringsstandarder för bygg- och anläggningsbranschen, sätter de gemensamma ramarna...

Så kan även den offentliga sektorn ha råd med smart byggnadsteknik

Fördelarna med smarta byggnader är välkända, men CFOs i den offentliga sektorn är pressade att lägga sitt kapital på andra investeringar. I den här artikeln skriver Gunnar Skagerlind, försäljningschef, Industry, Siemens Financial Services,tillämpningen av...

Social hållbarhet, varför då?

Det som för bara ett par år sedan var innovativt vad gäller krav på åtgärder för social hållbarhet är idag hygienfaktorer. Det har gett oss alla som arbetar med att planera och bygga vårt...

Digitala tvillingmodeller av viktiga broar

Digitala tvillingmodeller är digitala simuleringar som kombinerar information om en fysisk verklighet med avancerade beräkningsmodeller. I ett pågående samarbete mellan Chalmers och Stanford utvecklas digitala tvillingmodeller av broar, vilket kommer att leda till förbättrade tillståndsbedömningar...

Mötesplatser för unga läggs ner. Är det hållbart?  

Stockholmsregionen växer och utvecklas. Regionen förväntas växa med ytterligare cirka en miljon invånare fram till år 2050. Fler människor måste dela på stadens utrymmen och resurser. Stockholms ytterområden – där de flesta bor och...

Oklara regler för husbåtar

Att bo i husbåt är en boendeform som fortfarande håller på att etableras på bostadsmarknaden, och regelverket kring detta är nästintill obefintligt. Det finns inte någon tydlig lagstiftning som hanterar boende på vatten och det...

Vem kommer fram när konkurrensen om gaturummet ökar?

I takt med att våra större städer förtätas kommer framkomlighetsfrågan få allt större betydelse. Då måsta alla sorters kollektivtrafik ges plats. Det menar Anna Grönlund. Under 1900-talet har urbaniseringen varit stark i Sverige. Landsbygden...

Så har vi alltid gjort – gammal ventilations- och byggteknik är inte alltid rätt

Undvik att ventilera kallvindar vintertid i nya bostadshus! Det är en slutsats som säkerligen väcker viss förvåning och skepsis hos många inom byggbranschen att ventilation av kallvindar bör undvikas under vintern, till exempel via...

Elbussarna ser ljuset

Det ser ljust ut för elbussarna. Härom veckan rapporterade tidningen Bussmagasinet att elbussarna har fått sitt genombrott i Europa under året. Hittills i år har antalet nyregistrerade elbussar i Västeuropa och Polen ökat med...