Smart Cities: Ruttoptimering och dess bidrag till en smart miljö

Flera kommuner runt om i Sverige funderar på att starta smarta projekt och utveckling för att förbättra effektiviteten av lokala tjänster, förbättra hållbarheten, locka företag och talang, samt utveckla sin konkurrenskraft. Ett exempel på en...

Ägarlägenheten dyrare men friare än bostadsrätten

Finns ekonomiska aspekter som kan ha påverkat att ägarlägenheter inte byggts i den utsträckning som förväntats vid införandet 2009? Det har Klara Tibblin utrett i sitt examensarbete från Högskolan i Gävle. Hon jämför de...

Tidsbegränsat bygglov, en hållbar möjlighet till ökat bostadsbyggande?

Om inte alla förutsättningar för ett permanent bygglov är uppfyllda kan ett så kallat tidsbegränsat bygglov, enligt 9 kap 33 § PBL, beviljas om åtgärden är av tillfällig karaktär och avses pågå under en...

Övergivna gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter

Idag är det inte tillräckligt reglerat hur en avveckling av outnyttjade gemensamhetsanläggningar ska gå till. Det innebär att både rättigheten och den fysiska anläggningen ofta blir kvar trots att anläggningen inte används, vilket kan...

Vilken betydelse har stadsmiljön för säkerheten?

Brottsprevention genom urban design eller så kallad CPTED (Crime Prevention trough Environmental Design) innebär att ”the proper design and effective use of the built environment can lead to a reduction in the fear and...

Geografin över brott i den svenska huvudstaden

Brott tenderar att vara koncentrerade till städer, men inte på ett enhetligt sätt. Det har länge varit ett erkänt faktum att vissa platser är mer riskfyllda än andra. Funktionsblandade stadskärnor och transportnoder är oftare...

Sekantvägg Mølla, en 28 meter djup schaktgrop

Bjørnegårdtunneln är en 2,3 kilometer lång tunnel som byggs i ett tättbebyggt område strax väster om Oslo. Den största delen av sträckan är en bergtunnel men vid två tillfällen försvinner berget i två djuprännor...

Varför är så många produkter designade för att gå sönder?

I dag är produkter inte längre designade för att hålla så länge som de var tidigare. Kyl och frys är ett exempel. Det är oftast ingen idé att laga en TV när den går...

Smart Cities: Självbetjäning och dess bidrag till en smart miljö med hjälp av tillgångsbaserad...

Flera kommuner runt om i Sverige funderar på att starta smarta projekt och utveckling för att förbättra effektiviteten av lokala tjänster, förbättra hållbarheten, locka företag och talanger, samt utveckla sin konkurrenskraft. SKL (Sveriges Kommuner och...

Är du säker?

En geoteknisk modell alltid ska åtföljas av en osäkerhetsmodell. Just nu är läget att lika ofta som vi börjar se 3D-modeller, lika sällan ser vi osäkerhetsmodeller. Det menar Mats Svensson på Tyréns. I alla skeden...