Flexibel finansiering viktig för företag inom åkeribranschen

Gunnar Skagerlind, försäljningschef för industrisektorn i Norden på Siemens Financial Services, diskuterar hur flexibla finansieringsmetoder kan hjälpa företag inom åkeribranschen 2016 har varit ett starkt år på fordonsmarknaden med nytt rekord för lätta lastbilar och även tunga lastbilar...

Nya affärsmodeller kopplar samman betalning för utrustning och teknik med resulterande affärsnytta

Näringslivet förändras. Organisationer kan inte längre räkna med att deras etablerade maskiner, utrustning och teknik kan hålla dem konkurrenskraftiga i över ett decennium. Det industriella internet möjliggör att utrustning och teknik kan fjärrövervakas, analyseras,...

Lyft blicken!

Det är vårt jobb som samhällsbyggare att göra världen bättre och en viktig del i detta är att försöka förstå innebörden av ny teknik och hur vi ska förhålla oss till den. Drönare är...

Nytt tänk vid värdering av mark

Tänk dig att en kommun planerar bygga en cykelväg längs en del av en väg, vilket medför markintrång i ett par bebyggda småhusfastigheter. I syfte att uppskatta fastigheternas markvärde gör du som värderare en...

Bygga hus med grannen – tysk modell med förbluffande resultat

I en tid när bostadsbyggande återigen bara handlar om stora siffror finns det skäl att titta på hur andra gör för att få ett långsiktigt hållbart byggande – städer som framtiden vill och kan...

En gemensam europeisk syn på design eller en nationell?

Säker, funktionell och beständig över tid. Det är krav som vi förutsätter att bostadshus, kontor, industrier, vägar, järnvägar och hamnar uppfyller. Eurokoderna, våra gemensamma Europeiska dimensioneringsstandarder för bygg- och anläggningsbranschen, sätter de gemensamma ramarna...

Dansk dominans inom byggnadskonsten

Hur kommer det sig att en dansk kombination av konsulter vågar sig på att projektera och erbjuda en konstruktion, som går långt utöver allt som tidigare prövats – och blir tagna på allvar? Den frågan...

Svensk byggklassifikation vid ett vägskäl – välj rätt, gör om!

Svensk byggklassifikation med förslaget till CoClass står vid ett vägskäl. Åt ena hållet kan man fortsätta en lång tradition av kunskapsbaserad svensk byggsystematik betraktad som ett internationellt föredöme. Åt det andra, dit CoClass vill...

Standarder för geodata – till vilken nytta?

Standardisering är viktig för att samhället ska fungera, men vad är en standard, hur används de och till vilken nytta? Vad betyder ISO, CEN, SIS, OGC, IFC och CityGML? Om det känns rörigt bör...

Hur påverkas utbyggnaden av bredbandsnät av nya lagen?

Visst behöver vi ett robust höghastighetsnät för elektronisk kommunikation i Sverige. Numera inte bara för de klassiska behoven – samhällsservice och företagande – utan även för de mer eller mindre nödvändiga verktyg och förströelser...