Riksdagen till regeringen: Gör geodata tillgängliga för alla

0
Riksdagen riktar ett tillkännagivande till riksdagen om att ”prioritera att geodata blir tillgängliga för alla i så stor utsträckning som möjligt”. Detta beslutades på torsdagen. Riksdagen uppmanade också riksdagen att ”så snart som möjligt” återkomma...

Bäst i världen på hållbar utveckling?

0
För att få ett rättvisare mått på hållbar utveckling kan Sverige inte bara räkna med utsläppen inom landets gränser – utan också från indirekta utsläpp via exempelvis import och produktion i andra länder. Det...

Lars Strömgren: “Skäms inte, var stolt!”

0
En gestaltad miljö som fyller människors och samhällets behov genom att erbjuda bra livsmiljöer uppstår inte av en slump, skriver Samhällsbyggarnas vd Lars Strömgren i ledaren till nya numret av tidningen Samhällsbyggaren. Vi befinner oss...

Med eller utan ballast? Spårsystem knäckfråga i de nya stambanorna

0
Ballastfria spår gjutna i betong eller traditionella slipers och räls på makadam? Nu byggs de nya stambanorna ut för tåg som kör i antingen 250 eller 320 kilometer i timmen. En av knäckfrågorna handlar...

Olika mycket jämställt i samhällsbyggnadssektorn

0
Trots att fastighetsbranschen utpekats som jämställd är den bara aningen bättre än medianen för alla branscher i Sverige. På vissa delområden har byggbranschen kommit längre. Mest jämställd av alla delbranscher inom samhällsbyggnad är el/energi....

Strandskyddsbeslut kränkte Ola Hjelms äganderätt

0
I en dom har Stockholms tingsrätt slagit fast att ett beslut om strandskydd har kränkt den grundlagsskyddade äganderätten. Fallet stärker den enskildes fri- och rättigheter och kan få stor betydelse för hur beslut om...

Fem förslag för klimatet

0
Klimatfrågan engagerar och oroar allt fler. FN:s klimatmöte i september i New York fick stor och välförtjänt uppmärksamhet. De klimatrapporter som presenterades inför mötet indikerar att klimatförändringen går snabbare än vi tidigare har trott.  Man...

Fokus på återbruk i nya Sergelhuset

0
I slutet av året kommer nya Sergelhuset att stå klart – mitt i hjärtat av Stockholm city. Där är väsentliga delar av allt det ”nya” de facto gamla delar från det bankpalats som tidigare...

Gröna elsatsningar i Zambia

0
Över åtta av tio invånare på Zambias landsbygd saknar fortfarande tillgång till el. På andra håll, som i städerna, är hushållen uppkopplade, men där sker istället strömavbrott flera gånger om dagen. För att råda...

Inga byggbolag kan säga att de är klimatneutrala

0
Klimatneutral innebär att ingen påverkan på klimatet skulle orsakas av ett bolags verksamhet. Byggbolag kan därför inte trovärdigt hävda att de är klimatneutrala eftersom all byggverksamhet alltid orsakar klimatutsläpp enligt naturlagarna. Det enda sättet att vara helt...
Annons