Hållbar stadsutveckling

Hållbar stadsutveckling

Alla behöver närhet – så påverkar urbaniseringen framtidens gator

Hur kommer våra gator behöva förändras i framtiden? Vilka trender måste vi ta hänsyn till? Vad innebär egentligen urbaniseringen? Sådana frågor måste nu besvaras om städerna ska kunna utvecklas på ett socialt hållbart sätt....

Malmö skapar gemensam plan framåt

Byggbranschen i Malmö tröttnade på att klimatarbetet gick för långsamt. Så de samlade 100 byggaktörer och skapade tillsammans Sveriges första klimatneutrala färdplan. Under hösten börjar det riktiga arbetet – att se till att planerna faktiskt...

Samhällsbyggarna som skapar framtiden

År 2040. Då är naturen integrerad i våra städer, de är fria från bilar och varorna i matbutikerna saknar förpackningar. Städerna är dessutom mer kompakta med många smarta lösningar som minskar förbrukningen av energi och...