Hållbar stadsutveckling

Hållbar stadsutveckling

Fokus på återbruk i nya Sergelhuset

I slutet av året kommer nya Sergelhuset att stå klart – mitt i hjärtat av Stockholm city. Där är väsentliga delar av allt det ”nya” de facto gamla delar från det bankpalats som tidigare...

Ny utlysning: 25 miljoner till projekt som bidrar till resurseffektivt byggande och boende

Nu öppnar en ny utlysning inom programmet E2B2 – forsknings- och innovationsprogrammet för energieffektivt byggande och boende. I denna utlysning välkomnas forskning- och utvecklingsprojekt samt genomförbarhetsstudier inom hela programmets område. Forsknings- och innovationsprogrammet E2B2 är...

Alla behöver närhet – så påverkar urbaniseringen framtidens gator

Hur kommer våra gator behöva förändras i framtiden? Vilka trender måste vi ta hänsyn till? Vad innebär egentligen urbaniseringen? Sådana frågor måste nu besvaras om städerna ska kunna utvecklas på ett socialt hållbart sätt....

Malmö skapar gemensam plan framåt

Byggbranschen i Malmö tröttnade på att klimatarbetet gick för långsamt. Så de samlade 100 byggaktörer och skapade tillsammans Sveriges första klimatneutrala färdplan. Under hösten börjar det riktiga arbetet – att se till att planerna faktiskt...

Samhällsbyggarna som skapar framtiden

År 2040. Då är naturen integrerad i våra städer, de är fria från bilar och varorna i matbutikerna saknar förpackningar. Städerna är dessutom mer kompakta med många smarta lösningar som minskar förbrukningen av energi och...