Digitalisering är en lagsport

Det är roligt att få chansen att bygga nytt! Det spelar ingen roll om det är ett nytt hus, en ny stad eller, som i mitt fall, en helt ny myndighet! DIGG – Myndigheten...

Samhällsplaneraren, en demokratins riddare

Kan stadsplanering lösa sociala problem? Det är en återkommande tanke sedan modernismens genombrott i början av förra seklet. Med rätt typ av hus och bostadsområden skulle misären i staden bekämpas och barnen växa upp...