Samhällsplaneraren, en demokratins riddare

Kan stadsplanering lösa sociala problem? Det är en återkommande tanke sedan modernismens genombrott i början av förra seklet. Med rätt typ av hus och bostadsområden skulle misären i staden bekämpas och barnen växa upp...