Lars Strömgren: “Skäms inte, var stolt!”

0
En gestaltad miljö som fyller människors och samhällets behov genom att erbjuda bra livsmiljöer uppstår inte av en slump, skriver Samhällsbyggarnas vd Lars Strömgren i ledaren till nya numret av tidningen Samhällsbyggaren. Vi befinner oss...

Det cirkulära. Det industriella. Det vackra.

0
I en FN rapport för ett tiotal år sedan konstaterades att “cirka 70% av alla växthusgaser i en genomsnittlig stad är direkt relaterat till samhällsbyggande. Att minimera dessa växthusgaser, att kraftigt reducera nyttjandet av jordens...

Old wine in new bottles?

0
Två mycket seniora professorer möttes på en internationell konferens och den ena säger: “Ah, you are here, what are you presenting?” Varpå den andra svarar: “Well you know, old wine in new bottles.” Då svarar den förstnämnde med...

Vi måste bygga om samhället från grunden

0
När jag skriver detta sitter Greta Thunberg på en spartansk segelbåt på väg över Atlanten för att på ett klimatsmart sätt resa för att göra sin röst hörd på FNs klimatmöte i New York....

Socialt hållbar stadsutveckling – gäller det hela staden?

0
Det talas om social hållbarhet nästan överallt numera. I politiken, forskningen och samhällsplaneringen betonas vikten av att utgå från tanken om social hållbarhet. Med det menas bland annat att oavsett behov och förutsättningar ska...

Kunskap och långsiktighet, ett måste för smarta städer

0
Sveriges står inför stora utmaningar för att ställa om till ett hållbart samhälle och bidra till de globala hållbarhetsmålen. Dagens utmaningar är komplexa och ingen enskild aktör eller organisation står själv för lösningen. Samverkan...

Digitalisering är en lagsport

0
Det är roligt att få chansen att bygga nytt! Det spelar ingen roll om det är ett nytt hus, en ny stad eller, som i mitt fall, en helt ny myndighet! DIGG – Myndigheten...

Samhällsplaneraren, en demokratins riddare

0
Kan stadsplanering lösa sociala problem? Det är en återkommande tanke sedan modernismens genombrott i början av förra seklet. Med rätt typ av hus och bostadsområden skulle misären i staden bekämpas och barnen växa upp...
Annons