Old wine in new bottles?

Två mycket seniora professorer möttes på en internationell konferens och den ena säger: “Ah, you are here, what are you presenting?” Varpå den andra svarar: “Well you know, old wine in new bottles.” Då svarar den förstnämnde med...

Socialt hållbar stadsutveckling – gäller det hela staden?

Det talas om social hållbarhet nästan överallt numera. I politiken, forskningen och samhällsplaneringen betonas vikten av att utgå från tanken om social hållbarhet. Med det menas bland annat att oavsett behov och förutsättningar ska...

Kunskap och långsiktighet, ett måste för smarta städer

Sveriges står inför stora utmaningar för att ställa om till ett hållbart samhälle och bidra till de globala hållbarhetsmålen. Dagens utmaningar är komplexa och ingen enskild aktör eller organisation står själv för lösningen. Samverkan...