Forskning visar att rätt arkitektur kan motverka självmord

Ungdomars självmord är ofta så spontana att de kan förhindras om personen inte hittar någon farlig plats utomhus. Rätt utformning av den byggda miljön är därför en mycket viktig faktor för att motverka självmord...

Fastighetsägare arrangerade trygghetsdag för boende i Hässelby och Vällingby

Under helgen arrangerade Hässelby-Vällingby Fastighetsägare en välbesökt trygghetsdag för boende i Hässelby. På plats fanns såväl fastighetsägare som Stockholms brandförsvar, polisen och föreningen Grannstöd samt stadsdelsförvaltningen. - Det blev en mycket lyckad dag med uppskattningsvis...

Innovativt växthus vinner Schneider Electrics internationella studenttävling

Studenter vid Pan African University Institute of Water and Energy Sciences i Algeriet vann Schneider Electrics internationella studenttävling Go Green in the City. Deras vinnande bidrag var ett innovativt och energismart växthus som drivs...

Samverkan enlig BID-modell ger ett tryggare Skärholmen

I 10 år har föreningen Skärholmens Fastighetsägare samlat fastighetsägare för att gemensamt arbeta för att Skärholmen ska vara en trygg, trivsam och väl fungerande del av Stockholm. Vid föreningens 10-års jubileum bjöds på seminarium...

20 nya ledamöter till Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) laddar inför 100-årsjubileet nästa år och förstärker sin kompetens och kunnande med hela tjugo nya ledamöter. Bland de invalda finns Ola Rosling, verksamhetschef och ordförande för stiftelsen Gapminder, Svenska Kraftnäts generaldirektör...

77 miljoner till ny kunskap om energieffektivt byggande och boende

Nu är det klart vilka projekt som får medel i forskningsprogrammet E2B2s senaste utlysning. 25 projekt som ska bidra till energieffektiviseringen och energisystemets omställning får sammanlagt nära 77 miljoner i finansiering. Bebyggelsen står för ungefär...

Nu startar Stockholmshem och IVL en testbädd för hållbara boendelösningar

Gröna Solberga har nu startat. I bostadsområdet strax söder om Stockholm skapar Stockholmshem tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet en grön testbädd. Där ska företag få möjlighet utveckla sina lösningar och innovationer i verklig bostadsmiljö. Med...

BEAst har tagit fram standard för en digitaliserad hyresprocess

I takt med att maskiner och utrustning allt mer hyrs har hyresaffären blivit en växande andel av kostnaderna för byggproduktion. Samtidigt är området administrativt betungande med allt från maskinplaner och beställningar till mottagning, fakturering...
Själlands universitetssjukhus i Køge i Danmark kommer att öka sin yta med sammanlagt 110.000 kvadratmeter fram till år 2024. Detta ställer högre krav på effektiv intern logistik.

Mobil robot transporterar sterila produkter på sjukhus i Danmark

Fem avdelningar på Själlands universitetssjukhus i Danmark får nu sina dagliga leveranser automatiskt från sjukhusets steriliseringscentral. Transporten genom sjukhuskorridorerna sker med den mobila roboten från Mobile Industrial Robots (MIR). Robotleveranserna är en del av...

Thomas Betongs fabriker drivs med 100% förnybara bränslen

Sverige ska bli en fossilneutral nation till år 2045. Thomas Betong vill vara med och bidra till den omställningen och konverterar alla sina fabriker till biobaserad och förnyelsebar eldningsolja. Tack vare omställningen minskar Thomas...