Svensk Byggtjänsts projekt Jämnt på jobbet lyfter goda exempel

Svensk Byggtjänsts projekt för ökad jämställdhet i byggsektorn – Jämnt på jobbet – tar plats på Stora Scenen under mässan Nordbygg i april 2018. Här lyfts goda exempel från bland andra Cramo och Ikano,...

Byggvägledning 10 i anslutning till BBR – Vatten och avlopp – ny utgåva

De senaste ändringarna i BBR berör främst anpassning till EU-lagstiftning och av krav på att installationerna ska vara utformade så att vattenskador begränsas och så att riskerna för spridning av legionella reduceras. Den femte utgåvan...

IVA vill se samhällsbyggnadsminister efter valet

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt Framtidens goda stad publicerar nu sin slutrapport, med flera rekommendationer för att främja och förbättra den svenska samhällsplaneringen. Ett av de viktigaste IVA-förslagen är att Sverige bör inrätta en post...

PLÅTPRISET 2018 till White arkitekter för Humanistiska teatern

Den 8 mars, arrangerades arkitekturdagen PLÅT18 för elfte året i följd. På Slagthuset i Malmö samlades bjöds Skånes arkitekter på materialutställning och inspirerande föreläsningar om hållbara och innovativa metallfasader. För åttonde året delade PLÅT-seminariet...

Vill du ha ett jobb som spelar roll? Just nu är satsningarna inom järnvägen större än någonsin. Kolla in järnvägsjobb.se

Bioolja istället för fossil olja i asfalten ger minskad klimatpåverkan

I mars 2015 började Peab Asfalt konvertera sina stationära asfaltverk till att använda bioolja i tillverkningsprocessen. Vid 2017 års slut tillverkades över 95 procent av asfaltmassan i konverterade verk och koldioxidutsläppen hade minskat med...

Internationella aktörer samlas för samtal om hållbar stadsutveckling

Den 18 april kommer bland andra Leilani Farha, FN:s rapportör för rätten till bostad, Jan Liesegang, grundare av Berlinbaserade arkitektbyrån Raumlabor och Martin Blake, drivande i Torontos omvandling av ett miljonprogramsområde, till Stockholm för...

Säkrare cykla i grupp än ensam

Forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har studerat hur vi har förändrat vårt sätt att använda cykeln förändras genom åren och hur cyklisters skaderisk påverkas av cykelflöden och trafikmiljön. – Resultaten visar att cykelflödet...

100 % grön el 

Från och med den 1 januari har alla verksamheter inom Saint-Gobain i Norden gått över till förnybar el. Saint-Gobain som är en stor aktör inom samhällsbyggnad genom utveckling, tillverkning och marknadsföring av byggmaterial uppskattar att...

Övergångsställen i 3D kan rädda liv

Den lilla fiskeorten Isafjörður på Island har fått övergångsställen som ser ut att vara i 3D tack vare en välutvecklad optisk illusion. Illusionen hoppas väcka förarnas uppmärksamhet och hjälpa dem att sakta ner vid...