De tar plats i Klimatpolitiska rådet

Regeringen genomför den sista delen av det klimatpolitiska ramverket och inrättar Klimatpolitiska rådet. Från 1 januari 2018 kommer åtta ledamöter med vetenskaplig expertkunskap att arbeta på myndigheten, rapporterar tidningen Miljö & utveckling. Rådets uppgift är...

Hon vill få byggbranschen att bli mer cirkulär

Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan, berättar om Vasakronans arbete för en mer cirkulär ekonomi till tidningen Miljö och utveckling. – Byggande förbrukar mycket icke förnybara resurser och därför är det särskilt viktigt för oss att...

Vad bygger vi med framtidens stål? Tre filmsläpp av Stålbyggnadsinstitutet

Vilken är den gemensamma nämnaren för fasader som andas, återbrukbara byggnadskonstruktioner, Tjernobylreaktorns nya livräddande skyddsskal och den bro som just nu 3D-printas i Amsterdam? Vad bygger vi med framtidens stål? Med tre filmsläpp om...

Samlad kunskap i broschyren ”Tillväxt kräver planering”

Kommuner och regioner från Tillväxtverkets program "Utveckla Svenska städer" samt "Stärkt lokal attraktionskraft" samlades den 3-4 oktober 2017 för att samtala och utbyta kunskap kring hur svenska städer och orter kan bli mer attraktiva,...

Samhällsyggarna ger remissvar till Trafikverkets remiss om nationell plan.

Samhällsbyggarna har i ett remissvar kommenterat Trafikverkets remiss gällande nationell plan för transportsystemet. Remissvaret behandlar specifikt Ringen och Östlig förbindelse i Stockholm. Läs hela remissvaret här

Nätverksevent för kvinnor inom IT

Den 20 november 2017 höll Dustin ett nätverksevent för kvinnor inom ITKvällens tema var digital transformation och hur du lyckas med ett framgångsrikt digitaliseringsarbete. Tre inspirerande talare visade med praktiska exempel på hur du...

Uppkopplad byggplats

Inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment startar nu projektet Uppkopplad byggplats. Här samarbetar Luleå tekniska universitet med Linköpings universitet och flera företag inom bygg- och telekomsektorn för att möjliggöra digitalisering av...

Det hindrar svenska fastighetsbolag från att investera i IoT

Två tredjedelar av fastghetsägarna som ännu inte har investerat i uppkopplade lösningar önskar att deras fastigheter var mer uppkopplade. Samtidigt finns en ekonomisk tröskel där bristande resurser står i vägen för besparande åtgärder för fastighetsbolag att investera...

Vad gör en plats attraktiv?

En studie om hur lokal utveckling och attraktionskraft hanteras på kommunal strategisk nivå har tagits fram av Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet, i samverkan med Tillväxtverket och programmet Stärkt lokal attraktionskraft. Vad är det...

Testbädd Malmfälten ska bygga upp ny kunskap, nya arbetssätt och förändrade regelverk

Stadsflyttarna i Gällivare och Kiruna innebär stora utmaningar. I dag undertecknades en avsiktsförklaring som ska ge Gällivare kommun och Kiruna kommun bästa möjliga förutsättningar att möjliggöra det omfattande nybyggnadsbehov som stadsomvandlingarna i de två...