Beloks nystartade fördjupningsområde Samverkan är ett gemensamt forum finansierat av Energimyndigheten

År 2016 genomförde Belok en förstudie om incitamentsavtal mellan lokalfastighetsägare och hyresgäst där det framgick att behov föreligger. Det finns intressen i att följa upp hur det praktiska arbetet fortlöper, hur man gemensamt kan...

Agneta Persson ny som Head of Energy and Sustainable Cities Nordic Region på Anthesis...

Agneta Persson arbetar sedan den 1 maj som Head of Energy and Sustainable Cities Nordic Region på Anthesis Group. Hon kommer närmast från WSP Sverige där hon ansvarade för affärsutvecklingen inom hållbarhetsområdet. Agneta har en...

Skolans nya rum – ny bok från Skolhusgruppen och Arkus

Nu kommer en ny bok från Skolhusgruppen och Arkus – en antologi om samspelet mellan pedagogik och arkitektur. I syfte att skapa bättre skolor behöver pedagoger, planerare, arkitekter, forskare, miljöpsykologer, förvaltare och skolhuvudmän mötas och...

Chalmersforskare vill vässa mätverktygen vid ombyggnader – och minska branschens miljöpåverkan

I Sverige och Europa väntar stora bostadsbestånd på att renoveras – men används verkligen resurserna vid ombyggnader på bästa sätt? Ahmet Anil Sezer har forskat på hur platschefer mäter produktiviteten i ombyggnadsprojekt. Han konstaterar...

Jonny Stridh blir ny vd för Pöyry Sverige

Jonny Stridh blir ny vd för teknikkonsultblaget Pöyry Sverige. Han har arbetat inom koncernen i 16 år och kommer närmast från en tjänst som chef för Pöyrys regionala verksamhet i Sverige med särskilt fokus...

Studie visar att typ av arbete avgör trivsel i aktivitetsbaserat kontor

Chefer och personer som ofta behöver diskutera med kollegor trivs bra i ett aktivitetsbaserat kontor med en öppen miljö utan fasta platser. Anställda med arbetsuppgifter som kräver hög grad av koncentration blir däremot störda...

Elastiska hem nya trenden?

Kan ett elastiskt tankesätt för boende förbättra vår boendemiljö och motverka segregation? Det vill Kod Arkitekter undersöka med sitt utvecklingsprojekt Elastiska Hem. Ett elastiskt boende kan nämligen anpassa sig efter människors liv – istället...

Skräddarsydda utbildningar för att fylla behovet av projektörer och fibertekniker hos Ericsson

För att fylla ett växande anställningsbehov av projektörer och fibertekniker har Ericsson Local Services AB, ett dotterbolag till Ericsson AB, anlitat Academy för skräddarsydda intensivutbildningar. Första utbildningsomgången omfattar 37 personer som efter avslutad utbildning...

Linda Edgren ny divisionschef för Fastighetsbildning på Lantmäteriet

Den 1 augusti tillträder Linda Edgren sin tjänst på Lantmäteriet. Idag är hon Divisionschef Projektledning vid Ramböll, ett tekniskt konsultföretag inom bland annat byggnader, transporter, miljö och management consulting. Linda Edgren har varit verksam inom...

Ikano Bostad startar snickarlärlingsprogrammet Hentverkarna för att få in fler kvinnliga snickare i branschen

Byggbehovet i Sverige är stort, och det krävs en kraftig rekrytering framöver för att möta marknadens behov. Initiativet strävar efter att skapa en bättre arbetsmiljö med fler perspektiv, vilket ska leda till en ökad...