I Tokyo kommer du kunna promenera igång din skärm

Till år 2030 ska Tokyo få en tredjedel av sin energi från förnybart håll, detta som en följd av att man i Japan efter katastrofen i Fukushima 2011 strävar efter att ändra sina energikällor....

Positivt om laddsträckor för elbuss i Lund

Elbussar som laddas under vägen kan bidra till ett mer hållbart resande. I Lund överväger man att införa laddsträckor för elfordon och VTI har därför gjort en studie i simulator för att demonstrera hur...

Mattecentrum lanserar matte 2 på arabiska

Enligt Skolverket är det nästan 7 000 elever varje år som inte tar gymnasieexamen. Underkänt betyg i matte är en av anledningarna. I samarbete med Teknikföretagen lanserar Mattecentrum matte 2 på arabiska för att...

Skuldkvotstak, amortering, uppskov…

Terminologin är snårig på bostadsmarknaden. Det konstaterar SBAB som ville ta reda på om människor förstår betydelsen av olika begrepp som genomsyrar bostadsdebatten. 65 procent av de 1 049 tillfrågade säger att de inte...

Kunskapslyft inom lågenergibyggande

Inom några år ska alla nya byggnader vara betydligt mer energieffektiva än idag. 2021 ska alla nya byggnader vara nära-nollenergihus och redan 2019 gäller detta för alla offentliga byggnader. Det ställer nya krav på byggbranschens...

Kontroll av översvämningar ska göra Östersjön renare

Översvämningar är ett stort miljöproblemen i städerna runt Östersjön. Klimatförändringar leder till intensiva regnfall och stormar och de urbana avloppssystemen kan inte hantera dessa, Därmed ökar risken för att obehandlat avloppsvatten spolas från avloppssystemen...

Självkörande taxi i Kalifornien

I bostadsområdet The Villages i San Jose finns i dag självkörande taxibilar till förfogande för områdets över 4 000 innevånare. The Villages är ett ”gated community” för seniorer och Ford Fusion-bilarna har en maxhastighet...

Miljöstrategidagarna- Konferensen om hållbarhetsarbete i praktiken

Det snurrar fort i hållbarhetsvärlden: regelverk, kundbeteenden och opinion förändras snabbt. Välkommen till konferensen som tar sikte på några av de viktigaste skeendena just nu: klimat, cirkulär ekonomi och social hållbarhet. Under konferensdagen har...

Ny utbildning hjälper mindre hantverksföretag ställa om till ett hållbart byggande

Konsult- och utbildningsföretaget Klimatsmart Byggande utvecklar en unik utbildning i hållbart byggande tillsammans med byggföretaget Sjöberg & Thermé. Målet är att hjälpa alla mindre byggföretag att tillgodose sina kunders ökande hälso- och miljömedvetenhet. Hälso- och...

Forskning för effektiv energi

E2B2 är det ett stort forskningsprogram inom energieffektivt byggande och boende. Programmet har pågått i fyra år och stödjer forskningsprojekt inom bebyggelsens energianvändning över hela livscykeln. Detta ska bidra till energieffektiviseringen och energisystemets omställning. Hittills...