SigtunaHem välkomnar 16-åringar i deras bostadskö!

I ett pressmeddelande från SigtunaHem kan vi idag läsa att de sänkt minimiåldern för att stå i bostadskö från 18 år till 16 år. Läs mer nedan! SigtunaHem vill göra det lättare för ungdomar att...

Hundskall förbättrar japansk punktlighet

Japan har de mest punktliga tågavgångarna i världen och lägger stor vikt vid att förhindra varje försening. Nu har man dessutom hittat en lösning på problemet med förseningar på grund av djur på spåren....

Cybersäkerhetstrenderna under 2020

Mikael Johansson som är cybersäkerhetsexpert på Acronis, delar med sig av trenderna inom cybersäkerhet som vi troligen kommer att se mer av under året.  1. Ransomwareattacker fokuserade på smarta städer och större företag Den växande trenden...

Här är de tokigaste namnen på landets bostadsrättsföreningar

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB har grävt i arkiven och kartlagt tusentals namn på bostadsrättsföreningar runtom i landet. Några av de vanligaste namnen innefattar naturnära ord såsom berg, sol och ek. Ett annat tema som...

Städning och färre dubbdäck gav bättre luft

Inandningsbara partiklar är inte bra för vår hälsa. Mätningar i flera svenska städer har dessutom visat att halterna av inandningsbara partiklar i luften överskrider gränsvärdena både i EUs luftkvalitetsdirektiv och i den svenska miljökvalitetsnormen. Problemen beror...

Lärlingprogram för fler kvinnliga snickare

Ikano Bostad startar nu snickarlärlingsprogrammet Hentverkarna för att få in fler kvinnliga snickare i branschen. Idag är knappt 15 procent av arbetskraften inom byggsektorn kvinnor och det krävs en kraftig rekrytering framöver för att...

Så ska Moelven Valåsen bli Sveriges smartaste sågverk

Moelven Valåsen utanför Karlskoga ska bli Sveriges smartaste sågverk. I det tvååriga projektet ”Det smarta digitala sågverket” ska sågverket ta täten inom produktionsteknik i sågverksbranschen. Ett av målen är att minska verkets energiförbrukning. Schneider Electric...

Stockholms bilfria dag – I stan utan min bil- är tillbaka den 17 september

För att ge stockholmarna en uppfattning om hur staden kan se ut med färre bilar, samt inspirera till att testa andra färdmedel, stängs biltrafiken kring city och Gamla stan av under söndagen den 17...

Jordens resurser slut för i år

Under 141 av årets dagar kommer vi människor att snylta på jordens naturresurser. De räckte nämligen inte längre än till den 13 augusti i år. Det menar organisationen Global Footprint Network som varje år...

Intresserad av att delta på RELAND 2018? Missa inte deadline 20 februari!

Den tjugonde februari är sista dagen att lämna in abstract för att delta i tidningen som utkommer i samband med konferensen. Keynote speakers under konferensen: Albert P.C. CHAN, IR Professor, Head of Department of Building and Real...