Entreprenadjuridiken ur ett praktiskt perspektiv – ny bok

Rättsutvecklingen inom entreprenadjuridiken går snabbt. Högsta domstolen (HD) har de senaste fem åren meddelat flera domar som har fört utvecklingen inom rättsområdet framåt. Den nya boken Kommersiella entreprenadavtal i praktiken beskriver innehållet i och...

Massa smart att återanvända massa

Återanvänd material istället för att köra dem till deponi eller köpa nytt. På så vis sparar du både pengar och miljö. Det är tanken med Loop Rocks, en app för smartare hantering av sten,...

Positivt om laddsträckor för elbuss i Lund

Elbussar som laddas under vägen kan bidra till ett mer hållbart resande. I Lund överväger man att införa laddsträckor för elfordon och VTI har därför gjort en studie i simulator för att demonstrera hur...

Uppkopplad byggplats

Inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment startar nu projektet Uppkopplad byggplats. Här samarbetar Luleå tekniska universitet med Linköpings universitet och flera företag inom bygg- och telekomsektorn för att möjliggöra digitalisering av...

Cykeln kung på nya Årstafältet

Stockholmarna cyklar som aldrig förr. På bara 10 år har antalet cyklister ökat med 70 procent, enligt Stockholms miljöbarometer. Det vill man ta vara på i den nya stadsdelen Årstafältet. Den kommer bland annat att...

Ny skrift från SKL – Automatiserade fordon I lokal och regional miljö

De automatiserade fordonen tillskrivs en mängd positiva effekter såsom ökad säkerhet, förbättrad kapacitet och minskade utsläpp. Men vad innebär det att ett fordon är automatiserat och är det säkert att det bara blir en...

Allt fler väljer kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken har fått fler och nöjdare resenärer. Det visar analyser från den nationella resvaneundersökningen Kollektivtrafikbarometern. 74 000 personer har under hela 2018 fått svara på frågor kring resvanor, kvalitet och service – såväl de...

Initiativ ska locka lantmätare

Det utbildas för få lantmätare. På tok för få. Det vill Initiativet råda bot på. Initiativet är ett antal vitt skilda företag och myndigheter som har gemensamt att deras verksamhet kräver lantmätare. De samverkar...

jagvillhabostad.nu: Nu utvecklar vi SNABBA HUS för de boende i Västberga

Med hjälp av unga inredningsarkitekter och med boendeinflytande i fokus gör vi SNABBA HUS ännu bättre för hyresgästerna i Västberga. Under våren 2018 kommer jagvillhabostad.nu tillsammans med studenter i inredningsarkitektur på Konstfack att genomföra ett...

Övergångsställen i 3D kan rädda liv

Den lilla fiskeorten Isafjörður på Island har fått övergångsställen som ser ut att vara i 3D tack vare en välutvecklad optisk illusion. Illusionen hoppas väcka förarnas uppmärksamhet och hjälpa dem att sakta ner vid...