Att återskapa förorten

I höst gick startskottet för ett viktigt forskningsprojekt vid Södertörns Högskola; Reinventing the suburbs eller Att återskapa förorten i fragmenterade landskap som det heter på svenska. Forskarna ska, i samarbete med näringslivet, studera hur goda...

Vinnova satsar på framtidens drönare

Dagens drönare fyller många funktioner. Exempelvis inom byggområdet ger drönare möjlighet till nya sätt att projektera genom att lättare följa och visualisera utvecklingen på en byggarbetsplats. Många tjänster bygger på en kamera som tar...

Forskning visar att rätt arkitektur kan motverka självmord

Ungdomars självmord är ofta så spontana att de kan förhindras om personen inte hittar någon farlig plats utomhus. Rätt utformning av den byggda miljön är därför en mycket viktig faktor för att motverka självmord...

Göteborgsbaserade Thomas Concrete Group förvärvar fabriker i USA

Göteborgsbaserade Thomas Concrete Group fortsätter expandera i delstaten Georgia, USA, genom förvärv av ett större antal fabriker för fabriksbetong. Säljare är det amerikanska börsbolaget Vulcan Materials Company. Affären omfattar åtta fabriker i drift och...

Ägodela

Allt fler väljer bort ägandet och väljer istället att hyra, låna, ge bort, byta eller köpa begagnat. Det är ett fenomen som går under många olika benämningar: ägodela, kollaborativ konsumtion, kollaborativ ekonomi eller delningsekonomi. Boken...

Vad gör en plats attraktiv?

En studie om hur lokal utveckling och attraktionskraft hanteras på kommunal strategisk nivå har tagits fram av Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet, i samverkan med Tillväxtverket och programmet Stärkt lokal attraktionskraft. Vad är det...

Transporterna i klimatcentrum

Den ljuva semestern med sol och bad reduceras snabbt till en nyans på huden. Nu är hösten igång och livet kantas av resor till och från jobbet, att ta barnen till och från skola...

Sex byggaktörer får klartecken att bygga socialt hållbart i Skärholmen

Cirka 30 byggaktörer har jämförts på kriterier om bland annat social hållbarhet och nu tilldelas sex markanvisningar inom tre planområden i Fokus Skärholmen. – Vi har fått in många väl genomarbetade ansökningar och spännande idéer och...

En utvecklad översiktsplanering

En särskild utredare ska utreda och lämna förslag på hur översiktsplaneringen kan utvecklas för att underlätta efterföljande planering m.m. och hur dialogen mellan staten och kommunen om fysisk planering i större omfattning ska kunna...

Smart framtid i Kista

I slutet av november invigdes Urban ICT Arena i Kista – en plattform för samarbete kring smarta it-lösningar. Urban ICT Arena ska förbereda Sverige för framtidens utmaningar. Här kommer man tillsammans med olika projektägare och...