Återbruk gav förnyad skola

Farstavikens skola Kvarnberget utanför Stockholm är ett kvitto på att det går att fördubbla antalet elever på en skola från 1950-talet utan att riva och bygga nytt. Istället togs befintliga byggnader tillvara, byggdes ur...

Åke Sundvall bygger 260 lägenheter åt Byggvesta

Åke Sundvall har tecknat ett avtal med Byggvesta om att bygga 260 lägenheter i Barkarbystaden kvarter 18. Kvarteret ligger i nära anslutning till den nya tunnelbanan i Barkarbystaden och består av 127 hyresrätter och 133...

Nytt regeringsuppdrag till SGI om ras, skred och erosion

–Det är bra att ta ett helhetsgrepp över hur klimatförändringen påverkar ras, skred och erosion i hela Sverige. Det kommer att vara till stor nytta för samhället. Det säger SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson med anledning...

Allt fler väljer kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken har fått fler och nöjdare resenärer. Det visar analyser från den nationella resvaneundersökningen Kollektivtrafikbarometern. 74 000 personer har under hela 2018 fått svara på frågor kring resvanor, kvalitet och service – såväl de...

Kontroll av översvämningar ska göra Östersjön renare

Översvämningar är ett stort miljöproblemen i städerna runt Östersjön. Klimatförändringar leder till intensiva regnfall och stormar och de urbana avloppssystemen kan inte hantera dessa, Därmed ökar risken för att obehandlat avloppsvatten spolas från avloppssystemen...

Lönsamt att göra biogas av livsmedelsavfall

Det finns stora samhällsvinster att göra genom att använda avfall från livsmedelsindustrin för att göra biogas – istället för att, som nu, använda den till djurfoder, kompost och förbränning. Biogasen kan då bli fordonsgas...

7 000 jobb kan försvinna

Inbromsningen på bostadsmarknaden slår hårt mot de anställda inom byggbranschen. Nu varnar Sveriges Byggindustrier för att 7 000 jobb inom byggsektorn kommer att försvinna under nästa år. Både bristen på kvalificerad arbetskraft och den dämpade...

Hållbar stadsutveckling tar form i Stockholmsregionens kranskommuner

Bättre planering och styrning behövs för att göra Stockholmsregionens kranskommuner mer jämlika, välmående och resurseffektiva. Då krävs nya former för samverkan mellan kommun, näringsliv och akademin. Det är en bärande insikt från Vinnovaprojektet Södertörnsmodellen....

Här är de tokigaste namnen på landets bostadsrättsföreningar

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB har grävt i arkiven och kartlagt tusentals namn på bostadsrättsföreningar runtom i landet. Några av de vanligaste namnen innefattar naturnära ord såsom berg, sol och ek. Ett annat tema som...

Planera för flickor

Planera för flickor – och staden fungerar för alla Hur en stad planeras är avgörande för människors hälsa och livskvalitet. Framför allt kan det öka kvinnors och unga tjejers möjligheter till utbildning, arbete, och social...