Ny bok: Infrastrukturguiden av Magnus Brile

Infrastrukturguiden - handbok i projektledning beskriver hur och varför infrastrukturprojekt startas, och redogör för den generiska process som de flesta projekt går igenom. För att kunna bedriva ett projekt effektivt så krävs det å...

Ny skrift om peaktider i kollektivtrafiken

Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en ny skrift om peaktider i kollektivtrafiken. Skriften handlar om hur peaktider i kollektivtrafiken kan hanteras. I skriften belyses två principiellt olika angreppssätt att minska peakutmaningen. Det ena...

Allt fler positiva till andrahandsuthyrning

Det är hög tid att planera sommaren och för många svenskar ger möjligheten att hyra ut sitt boende under semestern ett efterlängtat tillskott till ekonomin. Men hur ser egentligen regleringen av andrahandsuthyrning ut? Om...

Så bygger svenskarna i sommar

En ny undersökning visar att hälften av landets villa- och sommarhusägare tänker bygga på semestern, en klar majoritet anser sig händiga och ännu fler tänker klara bygget utan hjälp av grannen. Samtidigt som det är vanligt att mäta...

Återbruk gav förnyad skola

Farstavikens skola Kvarnberget utanför Stockholm är ett kvitto på att det går att fördubbla antalet elever på en skola från 1950-talet utan att riva och bygga nytt. Istället togs befintliga byggnader tillvara, byggdes ur...

Åke Sundvall bygger 260 lägenheter åt Byggvesta

Åke Sundvall har tecknat ett avtal med Byggvesta om att bygga 260 lägenheter i Barkarbystaden kvarter 18. Kvarteret ligger i nära anslutning till den nya tunnelbanan i Barkarbystaden och består av 127 hyresrätter och 133...

Nytt regeringsuppdrag till SGI om ras, skred och erosion

–Det är bra att ta ett helhetsgrepp över hur klimatförändringen påverkar ras, skred och erosion i hela Sverige. Det kommer att vara till stor nytta för samhället. Det säger SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson med anledning...

Allt fler väljer kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken har fått fler och nöjdare resenärer. Det visar analyser från den nationella resvaneundersökningen Kollektivtrafikbarometern. 74 000 personer har under hela 2018 fått svara på frågor kring resvanor, kvalitet och service – såväl de...

Kontroll av översvämningar ska göra Östersjön renare

Översvämningar är ett stort miljöproblemen i städerna runt Östersjön. Klimatförändringar leder till intensiva regnfall och stormar och de urbana avloppssystemen kan inte hantera dessa, Därmed ökar risken för att obehandlat avloppsvatten spolas från avloppssystemen...

Lönsamt att göra biogas av livsmedelsavfall

Det finns stora samhällsvinster att göra genom att använda avfall från livsmedelsindustrin för att göra biogas – istället för att, som nu, använda den till djurfoder, kompost och förbränning. Biogasen kan då bli fordonsgas...