Rapport: Ny verklighet om klimatförändringarna fortsätter

Värmeböljor i Norrköping, mindre snö i Härjedalen och stora delar av centrala Malmö under vatten. Dessutom fler skyfall likt det 2014, som kostade mellan 600 och 700 miljoner kronor. Allt det kan vara verklighet...

Archus bidrar till utvecklingen av nya Bäckby Centrum

En trygg stadsdel med en mångfald av aktiviteter och ett varierat utbud av boendeformer och prisnivåer stod på kommunen och Bostads AB Mimers önskelista för Bäckby Centrum i Västerås. Nu sätts äntligen spaden i...

Sthlm 01 – Stockholms nya siluett är elegant, nyfiken och stolt

I direkt anslutning till Hammarby Sjöstad står Stockholms nya ståtliga landmärke uppfört med sina 27 våningar, 102 meter över mark. Här ska Stockholms kreativa näringar samlas i det helt nya området Sthlm New Creative...

Anställda ställer nya förmånskrav – kan gagna arbetsgivaren

Med ökade kundkrav och anställda som förväntas vara konstant tillgängliga kämpar dagens arbetsgivare med att säkerställa hög och kontinuerlig produktivitet och leveranssäkerhet hos sin personal. Samtidigt letar anställda efter mer flexibilitet i sina roller....

Ny rapport: Smart stadsutvecklingsprocess löser problematiken

Smart stadsutveckling har blivit ett sätt för kommuner att lösa problematiken med utslitna skolor, kommunhus och badhus. I stället för dyra ny- och ombyggnationer externfinansieras de nya byggnaderna samtidigt som marken utvecklas till bostäder....

Ny bok synar produktionskedjan: Sverige sämst i Europa på hållbar produktion

Enligt WWF skulle det behövas 3–4 jordklot om alla skulle följa svenskens konsumtions- och produktionsvanor. Samtidigt konstaterar OECD att Sverige har störst utmaningar med mål 12, ”Hållbar konsumtion och produktion”, i FN:s plan Agenda...

Ägodela

Allt fler väljer bort ägandet och väljer istället att hyra, låna, ge bort, byta eller köpa begagnat. Det är ett fenomen som går under många olika benämningar: ägodela, kollaborativ konsumtion, kollaborativ ekonomi eller delningsekonomi. Boken...

Vikingaskolan nominerad till Haninge arkitekturpris!

När Vikingaskolan i Haninge skulle rivas fick Norconsult uppdraget att gestalta och rita en ny skolan åt kommunen – som nu cirka ett år efter invigningen nominerats till Haninge Arkitekturpris. Haninge är en av...

Endast fem procent av svenskarna kan tänka sig att dela TV-rummet med sina grannar

Delningsekonomi har aldrig varit så populärt som nu. El-scootrar, samåkningstjänster och andrahandsuthyrning är bara några exempel på detta. Men hur långt är vi egentligen beredda att gå när det kommer till att dela vår...

Byggcheferna deltar i Pride

För första gången deltar Byggcheferna, branschföreningen för ledare i samhällsbyggnad, i Pride Stockholm. På torsdag 1 augusti kl 14 pratar Byggchefernas ordförande Kajsa Hessel i Pride House på ett seminarium arrangerat av RFSL. Unga väljer...