Städning och färre dubbdäck gav bättre luft

Inandningsbara partiklar är inte bra för vår hälsa. Mätningar i flera svenska städer har dessutom visat att halterna av inandningsbara partiklar i luften överskrider gränsvärdena både i EUs luftkvalitetsdirektiv och i den svenska miljökvalitetsnormen. Problemen beror...

Smart app gör vardagsresandet enklare

Nu är det möjligt för Stockholmshushåll att abonnera på mobilitet. Tjänsten heter UbiGo och ger alla i hushållet tillgång till det transportsätt som passar bäst för stunden, oavsett om det är kollektivtrafik, bilpool, hyrbil,...

Än är det inte för sent att skicka in ditt bidrag till Zumtobel Groups...

Än är det inte för sent att skicka in ditt bidrag till Zumtobel Groups internationella arkitekturpris 2017. Tävlingen som belönar projekt med fokus på hållbarhet och mänsklighet i städer och på landsbygden är nu inne...

Delredovisning av Boverkets förslag till klimatdeklaration av byggnader

Boverket har i uppdrag av regeringen att lämna förslag om metod och regler för att redovisa byggnaders klimatpåverkan med beaktande av ett livscykelperspektiv. Den 15 januari lämnade Boverket en delredovisning till regeringen genom rapporten...

Gustav Hemming och SLL prisas för arbete med pendelbåtar

Miljö-, skärgårds- regionplanelandstingsråd Gustav Hemming (C) vann Stockholms läns landsting pris för sitt arbete att inkludera pendelbåtar i kollektivtrafiken på Future Transport Awards 2017 i Jönköping. Future Transport Awards är ett samarrangemang mellan Transport &...

Transportplanering för mer jämställdhet

Kan kvinnor och män fixa ärenden på vägen till jobbet och på så sätt dela på vardagens ansvarsuppgifter? Är flickor och pojkars väg till fritidsaktiviteter lika säkra? Det är exempel på hur konsekvensbedömning av...

Skalbagge ger dieselmotorn ny chans

Forskare i Lund har utvecklat en ny reningsteknik som tar bort skadliga kväveoxider, NOx, ur dieselmotorns avgaser. De har byggt en ny insprutare – som är inspirerad av en ovanlig skalbagge – och applicerat...

Ny världsstandard för hållbar gruvbrytning

Stockholm Framtidens gruva är koldioxidfri, digitaliserad och autonom. För att tillsammans sätta en ny världsstandard för hållbar gruvbrytning på stora djup, går LKAB, Epiroc, ABB, Combitech och AB Volvo samman i ett partnerskap och...

30 procent 

30 procent av byggföretagen uppger att de upplevt en brist på arbetskraft vid rekrytering under det senaste halvåret, enligt arbetsförmedlingens arbetsgivarundersökning. Photo by rawpixel on Unsplash

Effekten av självkörande bilar utreds

Utvecklingen av självkörande fordon har gått fort framåt de senaste åren och nu ska Trafiknämnden i Stockholm utreda hur självkörande bilar kan påverka trafik, parkering och stadsmiljö i staden. En möjlig effekt är ett...