Skuldkvotstak, amortering, uppskov…

Terminologin är snårig på bostadsmarknaden. Det konstaterar SBAB som ville ta reda på om människor förstår betydelsen av olika begrepp som genomsyrar bostadsdebatten. 65 procent av de 1 049 tillfrågade säger att de inte...

Unik test med självkörande bilar i Göteborg

Under 2017 kommer Volvo Cars låta 100 familjer testa självkörande bilar på allmän väg i Göteborg. Bilarna kommer att ha fullständiga funktioner för att kunna köra på särskilda autonoma körzoner – utan att använda...

Sopsug är en självklar del i den nya hållbara stadsdelen i Norrtälje hamn

I Norrtäljes nya stadsdel Norrtälje Hamn byggs cirka 2000 nya lägenheter, som kommer att rymma 4 000-5 000 personer. Den gamla kajen får nytt liv med södervänd kajpromenad, trädkantade gator, serveringar och båtliv. Gång- och cykeltrafik...

Myrdalpriset 2016 till Lina Aldén, Mats Hammarstedt och Emma Neuman

Myrdalpriset 2016 har tilldelats Lina Aldén, Mats Hammarstedt och Emma Neuman vid Linnéuniversitet i Växjö, för artikeln ”Är det bra att ’kunna lite om mycket’? En studie av egenföretagande baserad på mönstringsdata” som publicerades...

Elastiska hem nya trenden?

Kan ett elastiskt tankesätt för boende förbättra vår boendemiljö och motverka segregation? Det vill Kod Arkitekter undersöka med sitt utvecklingsprojekt Elastiska Hem. Ett elastiskt boende kan nämligen anpassa sig efter människors liv – istället...

Ljus framtid för samhällsnyttiga drönare

I oktober föll domen i Högsta förvaltningsdomstolen som upprörde hela drönarbranschen. Domen innebär ett förbud för all fotografering från drönare. Enda undantaget är om syftet är att förhindra brott. Optimism spred sig dock när...

Solen kyler nytt ishotell

Att bygga ett ishotell som ska stå fram till våren är en sak. Men hur bygger man ett ishotell som kan stå året runt och aldrig smälter? Jo, man utnyttjar ishotellets största fiende, solen....

Vem blir Årets Samhällsbyggare 2017?

Priset Årets Samhällsbyggare delas årligen ut till yrkesverksam person som verkar inom eller är kopplad till Samhällsbyggnadssektorn. Person som genom sin gärning utvecklat och lyft fram Samhällsbyggnadsprofessionen genom en betydande insats inom något eller några...

Heda Skandinavien växer genom nyförvärv och stärker sin position i västra Sverige

Genom nyförvärv ökar Heda antalet anställda med en tredjedel. Under 2017 har företaget förvärvat två nya bolag för att förstärka konkurrenskraften på marknaden. Företagen Vänerstängsel AB i Göteborg och Österdahls Gräv & Transport AB...

En utvecklad översiktsplanering

En särskild utredare ska utreda och lämna förslag på hur översiktsplaneringen kan utvecklas för att underlätta efterföljande planering m.m. och hur dialogen mellan staten och kommunen om fysisk planering i större omfattning ska kunna...