Förslag: Slopa bygglov för solceller och solfångare

Installationer av solceller och solfångare ska inte längre behöva bygglov. Det meddelade regeringen den 16 mars och gav Boverket i uppdrag att utreda saken. Förslaget välkomnas av branschföreningen Svensk Solenergi och det tidigare förslaget...

Psykisk ohälsa vanligast bland unga kvinnor

Unga kvinnor är den största gruppen i den nya vågen av sjukskrivningar för psykisk ohälsa. Kvinnor i åldern 35–45 utgör 70 procent av sjukskrivningarna för psykisk ohälsa. Många bor i stora städer och jobbar i...

Positiva avtryck i Göteborg

Med hjälp av forskare och studenter utvecklar Riksbyggen nya, hållbara och innovativa bostäder inom Positive Footprint Housing-projektet Viva i Göteborg. Målet med projektet är att öka den miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarheten. Det unika...

Nya spårsatsningar i Stockholm

Staten, kommunerna och Stockholms läns landsting är nu överens om att Spårväg syd ska byggas, Roslagsbanan förlängs till T-Centralen, Hagalund får tunnelbanestation och en tunnelbana ska byggas till Älvsjö.

Lärlingprogram för fler kvinnliga snickare

Ikano Bostad startar nu snickarlärlingsprogrammet Hentverkarna för att få in fler kvinnliga snickare i branschen. Idag är knappt 15 procent av arbetskraften inom byggsektorn kvinnor och det krävs en kraftig rekrytering framöver för att...

Förslag för effektivt bostadsbyggande

Regeringen genomför just nu den största bostadspolitiska satsningen på 20 år och tar ytterligare initiativ för att underlätta planering och bostadsbyggande. Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredare som ska utreda förslagen om...

Startskott för klimatanpassat markbyggande

Klimatförändringen väntas få stora konsekvenser för byggnader och infrastruktur. Sverige saknar dock en nationell strategi för klimatanpassning. Statens geotekniska institut har tagit initiativ till en handlingsplan för att anpassa markbyggandet till ett klimat som...

Samverkan för bättre trygghet i bostadsområdet

Business Improvement District (BID) handlar om organiserad samverkan inom ett geografiskt avgränsat område där målet är att öka attraktiviteten och fastighetsvärden i området. Nu har Fastighetsägarna, med modellen BIDs som förebild, tagit fram svenska exempel...

11 miljoner till framtidens fysiska mötesplats

Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) och Handelsrådet finansierar fyra forskningsprojekt i den gemensamma forskningssatsningen Framtidens fysiska mötesplats. Attraktiva arbetsgivare: Employer branding i handels- och besöksnäring. Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergier. Den lilla stadens attraktivitet:...

Ökad molnighet i Sverige

Den amerikanska it-jätten Amazon gör en satsning på molntjänster i Stockholmsområdet och startar tre nya datacenter i Västerås, Eskilstuna och Katrineholm. Satsningen innebär att Stockholm blir en av Amazons totalt 16 regioner med maximal...