Kristina Thimberg, Vesterlins till Samhällsbyggarens Redaktionsråd

Kristina Thimberg arbetar sedan 1,5 år tillbaka på Vesterlins & Co som konsult med framförallt fastighetsrättsliga uppdrag kopplade till fastighetsbildning på ett eller annat sätt. Kristina har ett förflutet som förrättningslantmätare inom statlig och...

Växter i skärm minskar buller på Lidingövägen

Stockholms stad har färdigställt en ny ekologisk bullerskyddsskärm vid Östermalms IP på Lidingövägen. Den första i sitt slag i Stockholm. Den 168 m långa växtväggen innehållande 28 000 växter dämpar ljud effektivare än träplank....

Ljusare framtidsutsikter för samhällsnytta med drönare

Den 29 november hölls den årliga drönarkonferensen Effektiv datainsamling med drönare i Stockholm. Den högaktuella frågan på allas läppar var hur drönardomen kommer att påverka samhällsbyggnadssektorns arbete och om de nya riktlinjerna från Datainspektionen skulle göra...

Årets vinnare på Arkitekturgalan 2016

Sienapriset Tullhusstranden, Simrishamn Ansvarig landskapsarkitekt: Sydväst arkitektur och landskap Byggherre: Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Planpriset Frihamnen i Göteborg Uppdragsgivare: Älvstranden utveckling med Göteborgs stad. Ansvarig planerare: planeringsarkitekt FPR/MSA Hanna Areslätt, arkitekt MSA Mia Edström. Kritikerpriset Författare och arkitekter SAR/MSA Cecilia Björk och Laila Reppen Villapriset Mölle...

Stockholm stad satsar på barn och unga under samrådet om ny översiktsplan

Just nu är förslaget till ny översiktsplan för Stockholm på samråd. För att barnperspektivet ska avspeglas när Stockholm växer har staden inlett en riktad satsning på barn- och ungdomar. Syftet är att verka för...

Stockholms modernaste cykelbana invigd

Stockholms stad har invigt den nya cykelbanan längs med Norr Mälarstrand och Rålambshovsleden. Den 1 350 meter dubbelriktade cykelbanan gör sträckan till en av Stockholms modernaste och utgör ett viktigt pendlingsstråk i stadens cykelplan samt...

Chalmersforskare vill vässa mätverktygen vid ombyggnader – och minska branschens miljöpåverkan

I Sverige och Europa väntar stora bostadsbestånd på att renoveras – men används verkligen resurserna vid ombyggnader på bästa sätt? Ahmet Anil Sezer har forskat på hur platschefer mäter produktiviteten i ombyggnadsprojekt. Han konstaterar...

Ny litteratur: Väsentliga regler kring markanvändning av Olle Nordberg

Väsentliga regler kring markanvändning - en introduktion till miljöbalken, kulturmiljölagen, väglagen, anläggningslagen, lagen om allmänna vattentjänster/vattenstänstlagen och hur de samverkar med plan- och bygglagen Boken ger en översikt över de regler i miljöbalken, lagen om...

Närmare hälften av Sveriges unga känner oro inför framtiden enligt rapporten Unga Röster 2016

Närmare hälften av Sveriges unga känner oro inför framtiden Detta visar rapporten Unga Röster 2016 som Ungdomar.se släpper idag i samarbete med Mentor Sverige. 2438 personer i åldrarna 13-24 år har deltagit genom att anonymt besvara en...

Svenska Teknik&Designföretagen i projekt för att digitalisera byggbranschen

Svenska Teknik&Designföretagen deltar i ett nytt initiativ för att stärka digitaliseringen av byggsektorn.  Projektet, som går under namnet Bygg4.0, har beviljats stöd av Vinnova för att genomföra en förstudie. - Det är uppenbart att digitaliseringen kommer...