Stockholm stad satsar på barn och unga under samrådet om ny översiktsplan

Just nu är förslaget till ny översiktsplan för Stockholm på samråd. För att barnperspektivet ska avspeglas när Stockholm växer har staden inlett en riktad satsning på barn- och ungdomar. Syftet är att verka för...

Stockholms modernaste cykelbana invigd

Stockholms stad har invigt den nya cykelbanan längs med Norr Mälarstrand och Rålambshovsleden. Den 1 350 meter dubbelriktade cykelbanan gör sträckan till en av Stockholms modernaste och utgör ett viktigt pendlingsstråk i stadens cykelplan samt...

Chalmersforskare vill vässa mätverktygen vid ombyggnader – och minska branschens miljöpåverkan

I Sverige och Europa väntar stora bostadsbestånd på att renoveras – men används verkligen resurserna vid ombyggnader på bästa sätt? Ahmet Anil Sezer har forskat på hur platschefer mäter produktiviteten i ombyggnadsprojekt. Han konstaterar...

Ny litteratur: Väsentliga regler kring markanvändning av Olle Nordberg

Väsentliga regler kring markanvändning - en introduktion till miljöbalken, kulturmiljölagen, väglagen, anläggningslagen, lagen om allmänna vattentjänster/vattenstänstlagen och hur de samverkar med plan- och bygglagen Boken ger en översikt över de regler i miljöbalken, lagen om...

Närmare hälften av Sveriges unga känner oro inför framtiden enligt rapporten Unga Röster 2016

Närmare hälften av Sveriges unga känner oro inför framtiden Detta visar rapporten Unga Röster 2016 som Ungdomar.se släpper idag i samarbete med Mentor Sverige. 2438 personer i åldrarna 13-24 år har deltagit genom att anonymt besvara en...

Svenska Teknik&Designföretagen i projekt för att digitalisera byggbranschen

Svenska Teknik&Designföretagen deltar i ett nytt initiativ för att stärka digitaliseringen av byggsektorn.  Projektet, som går under namnet Bygg4.0, har beviljats stöd av Vinnova för att genomföra en förstudie. - Det är uppenbart att digitaliseringen kommer...

Dags att söka till Ung Ledare 2017/2018 – Samhällsbyggarnas ledarskapsprogram för unga ledare i...

Programmet syftar till att skapa ett kunskapsutbyte och ett utökat nätverk mellan personer i ledande positioner, experter samt ledande chefer i samhällsbyggnadssektorn. Genom kunskapsutbyte och ett brett nätverk kan Samhällsbyggarna bidra till framtidens hållbara...

Vinnarna av Stockholms stads kvalitetsutmärkelse, digitaliseringspris och förnyelsepris utsedda

Den 22 november presenterades vinnarna av Stockholms stads kvalitetsutmärkelse, förnyelsepris, samt stadens nyinstiftade digitaliseringspris. Priserna delades ut under en högtidlig ceremoni i Blå hallen i Stadshuset. Kvalitetsutmärkelsen För att uppmärksamma och belöna framgångsrik verksamhetsutveckling delar staden...

Nu placerar Stockholm stad ut 80 solcellsdrivna skräpkorgar i staden

Trafikkontoret har fått medel från stadens klimatmiljard att köpa in 80 solcellsdrivna skräpkorgar av modell Big Belly. Torsdag den 24 november klockan 11.00 visas de upp dem för media och allmänhet på Farsta torg. Vad: Stockholms...

Samhällsbyggarpodden är nominerad till Svenska Podcastpriset 2016

Samhällsbyggarpodden är nominerad i Svenska Podcastpriset 2016! Svenska Podcastpriset är det största och enda podcastpriset i Sverige. Priset har arrangerats och delats ut av Daytona sedan 2006. Intresset kring poddar har aldrig varit större och konkurrensen...