Än är det inte för sent att skicka in ditt bidrag till Zumtobel Groups...

Än är det inte för sent att skicka in ditt bidrag till Zumtobel Groups internationella arkitekturpris 2017. Tävlingen som belönar projekt med fokus på hållbarhet och mänsklighet i städer och på landsbygden är nu inne...

Privata sektorns finansieringspotential för kommuner i Skandinavien uppgår mot 21 miljarder kronor

Undersökning från Siemens Financial Services (SFS) uppskattar hur stor del av den privata sektorns finansieringspotential som finns tillgänglig för kommuner att bli “smarta”. Förutom omfattande förändringar är det allt fler kommuner som är intresserade av...

Lansa Fastigheter förvärvar 720 lägenheter från Slättö

Lansa Fastigheter AB har gjort sitt första förvärv som omfattar sju nyproducerade bostadsfastigheter på sex tillväxtorter runt om i landet.  Affären omfattar 720 lägenheter med en total yta om 41 000 m2. Säljare är Slättö I...

Skräddarsydda utbildningar för att fylla behovet av projektörer och fibertekniker hos Ericsson

För att fylla ett växande anställningsbehov av projektörer och fibertekniker har Ericsson Local Services AB, ett dotterbolag till Ericsson AB, anlitat Academy för skräddarsydda intensivutbildningar. Första utbildningsomgången omfattar 37 personer som efter avslutad utbildning...

Smarta ellösningar på webben ska hjälpa fastighetsägare att energieffektivisera

Nu lanseras ”Elrätt Idébanken”, ett webbverktyg för elinstallatörer som innehåller smarta lösningsförslag med modern elteknik. En enda lösning kan sänka energiförbrukningen med mer än 75 procent. Syftet är att tydligare kunna visa nyttan med...

En miljon nya bostäder i bra lägen

Det går att bygga en miljon nya bostäder i bra lägen i tio av våra större städer – Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Örebro, Linköping, Västerås, Helsingborg, Umeå och Borås. Det skulle täcka utbyggnadsbehovet på...

Städning och färre dubbdäck gav bättre luft

Inandningsbara partiklar är inte bra för vår hälsa. Mätningar i flera svenska städer har dessutom visat att halterna av inandningsbara partiklar i luften överskrider gränsvärdena både i EUs luftkvalitetsdirektiv och i den svenska miljökvalitetsnormen. Problemen beror...

Rekordstor ökning av bostadsbyggandet

Preliminärt påbörjades byggandet av 33 950 lägenheter under första halvåret. Det är en ökning med 44 procent jämfört med samma period 2015 då 23 620 lägenheter började byggas. Det visar ny statistik från Statistiska...

Ishotell året runt – med hjälp av midnattssolen

Sol och is. Är det en ekvation som går ihop? Jadå, på Icehotel 365, ett nytt ishotell i Jukkasjärvi, är det minus fem grader året runt tack vare solenergi. Det nya ishotellet öppnar i...

Alger i topp när svensken väljer framtidsmat

Mer än varannan svensk kan tänka sig att äta alger i framtiden. Och bara var fjärde säger blankt nej till en framtida meny med alger, insekter och laboratorieodlat kött. Det visar en Sifo-undersökning som...