BTH Bygg tecknar avtal med Wood & Hill om uppförande av 67 lägenheter i...

I Steninge Slottsby byggs nu bostäder i en vacker kulturhistorisk miljö med fokus på elegant utformning, karaktär och stora rekreationsmöjligheter. Ambitionsnivån i Steningeprojektet är hög och följer gestaltningsprogrammet för Steninge Slottsby med fasader i...

Lejonfastigheter deltar i världens största klimatmanifestation

På lördag, 25 mars, mellan kl 20:30-21:30 är det dags för världens största klimatmanifestation. Lejonfastigheter släcker ned sex fastigheters fasadbelysning för att symboliskt visa att klimatfrågan är viktig för företaget. Earth Hour arrangeras för elfte...

Mattecentrum tipsar inför högskoleprovet

Den 1 april är det dags för vårens högskoleprovstillfälle. Det är därmed hög tid för alla som har anmält sig att göra de sista förberedelserna inför provet. För många känns de kvantitativa provpassen -...

Konferens om industrialiserade lertekniker i modernt och miljövänligt byggande

Den 12:e maj arrangeras i Lund för första gången någonsin i Sverige en stor internationell konferens med temat lera som byggnadsmaterial. Syftet med konferensen är att sprida information om och skapa dialog kring lera som...

Handlingsplan startskott för klimatanpassat markbyggande

Nycklar till ett klimatanpassat markbyggande är vägledning, utbildning och underlag om klimatförändringens effekter på markförhållanden. Det visar den handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat, som Statens geotekniska institut (SGI) tagit fram.  Klimatförändringen väntas...

Ikano Bostad startar snickarlärlingsprogrammet Hentverkarna för att få in fler kvinnliga snickare i branschen

Byggbehovet i Sverige är stort, och det krävs en kraftig rekrytering framöver för att möta marknadens behov. Initiativet strävar efter att skapa en bättre arbetsmiljö med fler perspektiv, vilket ska leda till en ökad...

Ja till tvärbanans Kistagren

I december klubbade Stockholms stad igenom beslutet om tvärbanans Kistagren. Det innebär att tvärbanan byggs ut från Ulvsunda till Helenelund. Det omdiskuterade projektet, som beräknas kosta närmare fem miljarder kronor, kan börja byggas redan...

Standarder öppnas

Nu släpps alla svenska SIS-standarder och handböcker samt de mest efterfrågade ISO-standarderna (topp 20-lista) inom geodataområdet fritt för nedladdning utan avgift. Detta gäller för samtliga organisationer – myndigheter, kommuner, ideella, privata – verksamma inom Sverige....

Smart framtid i Kista

I slutet av november invigdes Urban ICT Arena i Kista – en plattform för samarbete kring smarta it-lösningar. Urban ICT Arena ska förbereda Sverige för framtidens utmaningar. Här kommer man tillsammans med olika projektägare och...

Fokus på samhällsbygge i ny proposition

Den forskningspolitiska proposition som regeringen presenterade den 28 november innehåller stora satsningar på samhällsbyggnads- och klimatforskning. Även digitalisering nämns som ett viktigt område. Redan i budgetpropositionen för 2017 aviserade regeringen stora satsningar på forskning...